Zaledwie kilka dni zostało do rozpoczęcia najważniejszego spotkania przedstawicieli sektora nowoczesnych usług dla biznesu w Europie Środkowo-Wschodniej. Konferencja Association of Business Service Leaders in Poland (ABSL) gromadzi rokrocznie niemal tysiąc uczestników: przedstawicieli wiodących firm z sektora oraz przedsiębiorstw i organizacji, które wspierają jego rozwój. Siódma edycja odbędzie się w dniach 28-29 czerwca w Katowicach.

Dyskusje liderów świata polityki i biznesu podczas tegorocznego spotkania skupione będą wokół przewodniego hasła konferencji - "Transforming Ourselves. Changing the World". Kluczowymi punktami wydarzenia będą wystąpienie honorowego gościa  - Dr Condoleezzy Rice, 66. Sekretarz Stanu USA w latach 2005-2009 - oraz publikacja rocznego raportu ABSL, najbardziej kompleksowego zestawienia danych na temat rynku usług dla biznesu w Polsce.

Po raz pierwszy w agendzie organizowanego przez ABSL spotkania pojawią się wydarzenia dedykowane młodym przedsiębiorcom, którzy mają pomysł na biznes i chcą poddać go ocenie największych graczy na rynku polskim i europejskim. Reprezentująca 180 firm organizacja, która wspiera rozwój sektora dającego w kraju zatrudnienie ponad 200 000 osób, komunikuje w ten sposób kierunek, w jakim planuje się rozwijać - wspierając przedstawicieli młodego pokolenia wkraczającego do świata biznesu, jednocześnie inspirując się ich kreatywnością i umiejętnością adaptacji w rynkowych realiach.  Wpisuje się to w agendę tegorocznej konferencji ABSL, w której wyraźnie zaakcentowane są transformacja, automatyzacja i robotyka, nowe trendy w inwestowaniu oraz modele crowdsourcing i design thinking.

  Głównymi partnerami spotkania są Miasto Katowice oraz Skanska.