RMF 24 patronuje międzynarodowemu forum inwestycyjno-gospodarczemu GPS FORUM 2012. Impreza odbędzie się w dniach 17-18 maja w Toruniu i będzie poświęcona tematyce zrównoważonego rozwoju miast, rewitalizacji, inwestycjom i partnerstwu publiczno-prywatnemu.

GPS Forum to możliwość do spotkania się w jednym miejscu z przedstawicielami wybranych samorządów, firm i innych podmiotów, dla których zrównoważony rozwój i rewitalizacja, to tematy coraz mocniej oddziałujące na strategię rozwoju i gospodarkę poszczególnych miast i regionów.

GPS Forum jest także płaszczyzną do nawiązania kontaktów z przedstawicielami organizacji zajmujących się zagadnieniami związanymi z rewitalizacją, przestrzenią miejską, inwestycjami i partnerstwem publiczno-prywatnym(PPP).

GPS Forum umożliwia wymianę wiedzy i kontaktów między różnymi grupami zawodowymi odpowiedzialnymi za projekty, realizacje i pielęgnację przestrzeni publicznej, w tym terenów zielonych. Wykłady i case study będą prowadzone przez uznane w swojej dziedzinie autorytety z krajów takich jak Polska, Niemcy, Wielka Brytania, USA.

Więcej informacji: www.gps4um.com