Rządowy projekt ustawy o lotach VIP-ów, wybór nowego prezesa NIK są wśród punktów, którymi posłowie mają zająć się na piątkowym posiedzeniu - wynika ze wstępnego harmonogramu opublikowanego na stronie Sejmu.

Sejm w piątek będzie kontynuował 85. posiedzenie. Pierwszym punktem, którym zajmą się posłowie, a który zaplanowany jest na godz. 9, jest powołanie nowego prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Kandydatami na stanowisko prezesa NIK jest dotychczasowy minister finansów Marian Banaś, który został zgłoszony przez klub Prawa i Sprawiedliwości oraz - zaproponowany przez PO-KO - poseł tego klubu Borys Budka.

Ponadto na godz. 13.15 przewidziane jest sprawozdanie komisji o rządowym projekcie ustawy o lotach z najważniejszymi osobami w państwie. Projekt określa zasady organizacji lotów prezydenta, premiera, marszałka Sejmu i marszałka Senatu, wykonywanych w misji oficjalnej. Zgodnie z nim, każdy lot prezydenta będzie lotem "wykonywanym w misji oficjalnej". W lotach prezydentowi będą mogli towarzyszyć członkowie rodziny oraz inne zaproszone przez prezydenta osoby. Natomiast lotem w misji oficjalnej premiera oraz marszałków: Sejmu i Senatu, będzie tylko lot "odbywany w celu realizacji zadań bezpośrednio związanych z pełnioną funkcją".