Szczęście małżeńskie, szczególnie w początkowych latach związku, może mieć istotne uwarunkowanie genetyczne. Naukowcy z University of Arkansas piszą na łamach "Nature Scientific Reports", że osoby z pewną mutacją genu CD38 mają zdecydowanie większą skłonność do zadowolenia z relacji, częściej demonstrują cechy i sposób postrzegania rzeczywistości, które przyczyniają się do budowania udanych związków.

Wyniki wcześniejszych badań wskazywały, że wariant genu CD38 nazywany "CC" ma związek ze skłonnością do odczuwania wdzięczności. Naukowcy pod kierunkiem psycholog, Anastasji Makhanovej postanowili sprawdzić, czy może to mieć konkretne, praktyczne konsekwencje.

Wykorzystując dane z wszechstronnych, także genetycznych badań nowożeńców sprawdzili, czy istnieje jakaś korelacja między obecnością mutacji "CC" a poziomem zaufania, skłonnością do wybaczania i ogólnym poczuciem małżeńskiej satysfakcji przez pierwszych kilka lat po ślubie. Okazało się, że faktycznie podejście do życia, obserwowane częściej u osób z mutacją "CC", sprzyjało udanym relacjom. 

Satysfakcja w małżeństwie jest zwykle początkowo wysoka, ale ma potem tendencję spadkową. Chcieliśmy się przekonać, czy problemy z utrzymaniem tej satysfakcji u nowożeńców mogą mieć jakieś uwarunkowania genetyczne - mówi prof. Makhanova. 

Dla potrzeb swojej pracy, autorzy wykorzystali dane 71 par nowożeńców. Ich DNA pobrano trzy miesiące po ślubie, wtedy także odpowiadali na szereg pytań ankietowych dotyczących ich związku. Ankiety wypełniali potem przez trzy lata, co cztery miesiące. Naukowcy z University of Arkansas porównali wyniki badań ankietowych u osób z różnymi wariantami genu CD38. Okazało się, że u tych z wariantem "CC" ankiety potwierdzały cechy ważne w utrzymaniu małżeńskiej satysfakcji. 

"Osoby z wariantem "CC" częściej odczuwały wdzięczność wobec żony czy męża, były bardziej skłonne do wybaczania partnerowi, deklarowały większy poziom małżeńskiej satysfakcji niż osoby z wariantem "AC/AA" - piszą autorzy. 

Co istotne, choć wyniki wskazują, że osobom z wariantem "CC" łatwiej o przekonanie, że są w związku szczęśliwe, nie oznacza to, że bez tego wariantu szczęście jest niemożliwe. To, że ktoś nie ma tego wariantu genu nie oznacza, że jest skazany na małżeńskie problemy - podkreśla prof. Makhanova. To oznacza tylko, że być może w pewnych sprawach będzie się musiał nieco bardziej starać - podpowiada.


Opracowanie: