W 2035 roku liczba dzieci, które przyjdą na świat w rodzinach muzułmańskich, przewyższy o milion liczbę noworodków w rodzinach chrześcijańskich - zapowiadają demografowie z niezależnego amerykańskiego ośrodka Pew Research Center. Raport ośrodka dot. zmian demograficznych zachodzących w głównych religiach świata, zatytułowany "The Changing Global Religious Landscape", został oparty na 250 spisach powszechnych przeprowadzonych w różnych krajach świata w latach 2010-15.

Eksperci Pew Research Center wskazują, że w latach 2010-15 więcej dzieci rodziło się wciąż jeszcze w rodzinach chrześcijańskich: chrześcijanki na całym świecie urodziły w tym okresie 235 milionów dzieci, czyli o 10 milionów dzieci więcej, niż w tym samym okresie wydały na świat muzułmanki.

Zobacz również:

Tendencja ta za kilkanaście lat ulegnie jednak zmianie. Jak przewidują demografowie z Pew Research Institute na podstawie analiz ostatnich tendencji demograficznych i komputerowych modeli przyrostu naturalnego, w roku 2035 więcej dzieci urodzi się w rodzinach muzułmańskich: w latach 2030-35 muzułmanki miałyby urodzić 235 milionów dzieci, a chrześcijanki o milion dzieci mniej.

Opisana w raporcie tendencja była zauważalna już w objętych badaniami latach 2010-15: o ile muzułmanie stanowili wówczas 24 procent ludności świata, to liczba dzieci urodzonych przez muzułmanki stanowiła 31 procent wszystkich noworodków.

Jak wynika z prognoz Pew Research Center, w 2060 roku wyznawcy różnych odłamów chrześcijaństwa pozostaną najliczniejszą grupą religijną na świecie, ale ich przewaga nad muzułmanami poważnie się skurczy. Obecnie chrześcijanie stanowią 31 procent światowej populacji, a muzułmanie 24 procent - w 2060 roku będzie to odpowiednio 31,8 i 31,1 procent.

Jak wynika z raportu, do roku 2060 zarówno chrześcijanie, jak i muzułmanie zwiększą swoją przewagę nad wyznawcami innych religii takich jak hinduizm (14,5 procent światowej populacji w 2060 roku) i buddyzm (4,8 procent). Niewierzących bądź niezwiązanych z żadną religią ma być wówczas 12,5 procent.


(e)