Przejęcie kontroli nad kasami chorych, a potem ich likwidacja, wprowadzenie nocnej wyjazdowej pomocy lekarskiej, informatyczny rejestr usług medycznych, budowa publicznej sieci szpitali - to tylko niektóre założenia programu naprawy służby zdrowia. Plan zaprezentował minister zdrowia Mariusz Łapiński.

Kasy chorych mają zostać zlikwidowane od 1 stycznia 2003 roku. W ich miejsce ma powstać Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia, podlegający ministrowi zdrowia. Dzięki temu – tłumaczył minister - ujednolicone zostaną zasady udzielania świadczeń zdrowotnych we wszystkich kasach chorych, przez co wszyscy Polacy będą mieli równy dostęp do świadczeń zdrowotnych. Ma być też oszczędniej: nowy fundusz będzie miał jedynie oddziały w miastach wojewódzkich, zlikwidowane zostaną oddziały terenowe poszczególnych kas. To nie jest skok na kasy - tłumaczy minister:

Łapiński zapowiedział, że od przyszłego roku zacznie działać skuteczniejsza pomoc doraźna, ponieważ chorzy będą mieli do swojej dyspozycji nie tylko pogotowie, ale także wyjazdową, nocną pomoc lekarską. Obecnie, w większości przypadków, na terenie Polski działa pogotowie i stacjonarna, nocna pomoc lekarska. Łapiński zapowiedział także intensywniejsze niż dotychczas kształcenie lekarzy rodzinnych. Gwarancją wykonania programu mają być podane wczoraj przez ministra dokładne daty wykonania poszczególnych etapów: "Tych dat się będziemy trzymali i będzie mieli państwo szansę nas rozliczyć, czy wywiązujemy się z zawartych terminów, czy też nie” – mówił minister Łapiński.

Nie wszystkim podobają się pomysły ministra. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej uważa, że Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia nie powinien podlegać ministrowi, bo może to powodować upolitycznienie funduszu. Według Anny Knysok, byłej wiceminister zdrowia, propozycje Łapińskiego to powrót do ręcznego sterowania ochroną zdrowia. Jeszcze dalej w ocenach idzie dyrektor Śląskiej Kasy Chorych i szef Porozumienia Dyrektorów Kas Chorych, Andrzej Sośnierz. Jego zdaniem, takiej centralizacji, jaką zapowiada minister, nie było w historii powojennej Polski.

foto RMF

09:10