Naukowcy zachęcają do tego, by w lipcu częściej niż zwykle spoglądać w niebo. "W tym miesiącu swoją aktywnością popisuje się kilkanaście rojów meteorów, przez co noce z nawet 20 "spadającymi gwiazdami" na godzinę nie należą do rzadkości" - stwierdził hab. Arkadiusz Olech z Centrum Astronomicznego PAN w Warszawie.

Z meteorami najczęściej kojarzy się sierpień, kiedy to maksimum swojej aktywności osiąga znany i widowiskowy rój Perseidów. Mało kto wie, że także doskonałym czasem do obserwacji "padających gwiazd" jest lipiec. Dzieje się tak za sprawą wyjątkowo dużej liczby rojów meteorów aktywnych w tym miesiącu - zauważył astronom.

Już w połowie lipca można obserwować pierwsze meteory z roju Perseidów. Na początku aktywność jest niewielka (1-2 zjawiska na godzinę), lecz pod koniec miesiąca sięga nawet ponad 10 meteorów na godzinę.

Drugim pod względem aktywności lipcowym rojem są Delta Aquarydy S. W Polsce w maksimum aktywności roju, które wypada 28 lipca, można obserwować 5-6 meteorów na godzinę. Delta Aquarydy S mają kilka swoich bliższych lub dalszych kuzynów, które astronomowie nazywają Delta Aquarydami N, Jota Aquarydami N i Jota Aquarydami S. Każdy z tych rojów z osobna jest dość słaby, dając maksymalnie około 1-2 meteorów na godzinę. Dokładając jednak ich aktywność do Delta Aquarydów S, w sprzyjających warunkach możemy zaobserwować nawet ponad 10 meteorów na godzinę - stwierdził Olech.

W lipcu można zobaczyć na niebie również meteory z rodu Alfa Capricornidów. Aktywne są one w zasadzie przez cały lipiec i pierwszą połowę sierpnia, a ich maksimum występuje 30 lipca. Jest to bardzo efektowny rój meteorów, bowiem jego zjawiska są bardzo wolne i często bardzo jasne - wyjaśnił astronom.

Przez cały miesiąc będą aktywne również Alfa Cygnidy. Zdaniem Olecha, to ciekawy i mało zbadany rój. W samym maksimum, które występuje w okolicy 16-18 lipca, potrafi dać około 2-3 meteorów na godzinę. W tym roku warunki do jego obserwacji są bardzo dobre - powiedział.

Innym rojem, do obserwacji którego zachęcają astronomowie, są bardzo słabo zbadane Pegazydy. Meteory z tego roju możemy obserwować od 7 do 13 lipca. Rój Pegazydów występował na liście rojów aktywnych IMO w latach 90. XX wieku, ostatnio został z niej wykreślony ze względy na małą aktywność - zauważył naukowiec.