Naukowcy z University of British Columbia odkryli pierwotny gen, który ponad miliard lat temu umożliwił życiu na Ziemi intensywny rozwój. Jak piszą na łamach czasopisma "Journal of Biological Chemistry" bez tego genu nie tylko nie byłoby człowieka, ale całe życie prawdopodobnie do tej pory nie wyszłoby poza poziom rozwoju bakterii.

Naukowcy z University of British Columbia odkryli pierwotny gen, który ponad miliard lat temu umożliwił życiu na Ziemi intensywny rozwój. Jak piszą na łamach czasopisma "Journal of Biological Chemistry" bez tego genu nie tylko nie byłoby człowieka, ale całe życie prawdopodobnie do tej pory nie wyszłoby poza poziom rozwoju bakterii.
Badania genetyczne [zdj. ilustracyjne] /PAP/Marcin Bielecki /PAP

Gen jest obecny we wszystkich złożonych organizmach, w tym roślinach i zwierzętach. Odpowiada za kodowanie całej klasy enzymów, tak zwanych kinaz białkowych, które umożliwiają komórkom wzrost, pośrednicząc w szybkiej wymianie informacji miedzy jedną częścią komórki, a drugą.

Jeśli na drodze ewolucji nie doszłoby do powielenia tego genu i jego mutacji, życie na Ziemi byłoby w tej chwili zupełnie inne - tłumaczy profesor Steven Pelech z UBC Faculty of Medicine. Najbardziej zaawansowaną formą życia na naszej planecie mógłby być wciąż otaczający niektóre bakterie śluz - dodaje.

Rośliny, zwierzęta, grzyby żyją w takiej postaci, jaka znamy dzięki temu, że zbudowane są z eukariotycznych komórek, większych i bardziej złożonych, niż bakterie. Wewnątrz tych komórek znajdują się liczne organelle, które pełnią istotne dla życia komórki funkcje. Kinazy białkowe pełnią w komórce rolę nieco podobną do tkanki nerwowej w naszym organizmie, dzięki procesowi fosforylacji białek umożliwiają komunikację miedzy różnymi jej rejonami.

Ta właśnie zdolność pozwoliła nie tylko na to, że komórki mogły zwiększyć swoją objętość i rozszerzyć funkcje, ale też tworzyć wspólne, wielokomórkowe, wyspecjalizowane układy, które z czasem doprowadziły do powstania inteligentnego życia.

O tym, że większość kinaz białkowych pochodzi od 'wspólnego przodka" naukowcy wiedzieli już od ponad 30 lat. Zauważono bowiem, że geny, które je kodują są do siebie bardzo podobne. Najnowsze techniki sekwencjonowania DNA pozwoliły znaleźć już około 500 genów kodujących kinazy białkowe, wszystkie zbudowane według podobnego schematu.

Nasza najnowsza praca pokazuje, że pierwotny gen pojawił się prawdopodobnie u bakterii, by umożliwić syntezę białek, a potem mutował i w ten sposób zyskiwał zupełnie nowe funkcje - dodaje Pelech.

(mn)