15 maja przypada Dzień Zagrożonych Gatunków. Dzięki swoim niesamowitym zdjęciom, brytyjski fotograf Paul Goldstein przybliża nas choć trochę do zwierząt, o które dbać musimy w wyjątkowy sposób. Projekt ma na celu zwrócenie uwagi na fakt, że w czasie pandemii koronawirusa problem ginących gatunków schodzi na dalszy plan. W tym dniu, ale i nie tylko, warto dokonać wpłaty na fundację lub stowarzyszenie zajmujące się tym tematem. Dbajmy o dzikie zwierzęta!