Czy unikniemy podwyżki opłat za wodę i odprowadzanie ścieków? Wcześniej zapowiadali je szefowie spółek wodno-kanalizacyjnych. Ministerstwo Środowiska podniosło drastycznie opłaty ekologiczne, a jego decyzję zaakceptował poprzedni Sejm.

Nowe szefostwo Ministerstwa Środowiska poszło już na rękę wodociągom, obniżając kary za ścieki. Teraz chce pójść o krok dalej. Proponuje obniżkę opłat za korzystanie ze środowiska o jedną trzecią z 12 do 8 groszy. Czy jednak proponowana obniżka opłat ekologicznych powstrzyma wodociągi przed podwyżką cen wody? Powątpiewa w to nawet sam Stanisław Żelichowski - minister środowiska. Obawia się on, że w ten właśnie sposób Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji swoimi niedociągnięciami będzie próbowało obciążyć obywatela.

23:20