Wielka połyskująca kula - instalacja rzeźbiarska brytyjskiego artysty Ryana Gandera - stanie w piątek na pl. Defilad w Warszawie. Tym projektem Muzeum Sztuki Nowoczesnej rozpocznie cykl interwencji w miejską przestrzeń stolicy.

Instalację "Really Shiny Things That Don't Mean Anything" ("Naprawdę świecące rzeczy, które nic nie znaczą") będzie można oglądać na Trybunie Honorowej, w centralnym punkcie pl. Defilad. Jej autorem jest artysta konceptualny z Wielkiej Brytanii Ryan Gander, którego rzeźba "The Happy Prince" była eksponowana ostatnio w nowojorskim Central Parku.

W Warszawie brytyjski artysta zaprezentuje trzymetrową kulę, naśladującą magnes przyciągający metaliczne przedmioty.

Rzeźba Gandera zainauguruje program muzeum zatytułowany "Nowe miejsce". Za pomocą rzeźb, instalowanych w ważnych miejscach Warszawy, muzeum chce zwrócić uwagę władz miasta i warszawiaków na braki w przestrzeni publicznej oraz na potrzebę rozmów o miejskim otoczeniu.