Pięcioro autorów tomów poetyckich wydanych w zeszłym roku: Justyna Bargielska, Krystyna Dąbrowska, Łukasz Jarosz, Krzysztof Karasek i Jan Polkowski zostało nominowanych do Nagrody Poetyckiej im. Wisławy Szymborskiej. Laureat zostanie ogłoszony 16 listopada.

Jak przypomniał prezes Fundacji Wisławy Szymborskiej Michał Rusinek podczas ogłoszenia nominowanych, poetka w swoim testamencie zobowiązała przedstawicieli fundacji do zorganizowana nagrody literackiej, ale nie określiła jej szczegółowo. W oparciu o zapamiętane przez nas rozmowy z panią Wisławą oraz liczne konsultacje środowiskowe zarząd fundacji ustanowił regulamin nagrody im. Wisławy Szymborskiej - poinformował Rusinek. Według niego jest to nagroda za książkę poetycką wydaną po polsku w roku poprzedzającym jej przyznanie. Nagroda Poetycka im. Wisławy Szymborskiej to najwyższa finansowo literacka nagroda w Polsce - wynosi 200 tys. zł, a w przypadku, gdyby to był przekład poezji zagranicznej, autor tłumaczenia otrzyma dodatkowo 50 tys. zł.

Sekretarz nagrody Paulina Małochleb poinformowała, że w pierwszej edycji nagrody kapituła nominowała do niej autorów pięciu książek: Justyna Bargielska, Krystyna Dąbrowska, Łukasz Jarosz, Krzysztof Karasek i Jan Polkowski.

Justyna Bargielska (ur. 1977) została nominowana za tom "Bach for my baby" wydany przez Biuro Literackie. Jak ocenił przewodniczący Kapitały Nagrody, prezes Polskiego PEN Clubu prof. Adam Pomorski, autorka jest poetką już  znaną i nagradzaną w Polsce. Świetny, nowatorski język poetycki, zmetaforyzowany, jednocześnie trzymający się bardzo rzeczywistości codziennej, ironiczny, pokpiwający, a w gruncie rzeczy pod tą maską kryjący cały krąg wierszy układających się w pewien wątek miłosny - mówił krytyk.

Krystyna Dąbrowska (ur. 1979) otrzymała nominację za tom "Białe krzesła" wydany nakładem Wydawnictwa Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury. To też głos kobiecy, poetka jest absolwentką warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, grafikiem, fotografikiem, bardzo to odbija się na jej poezji. Poezja niesłychanie wrażliwa - powiedział Pomorski.

Łukasz Jarosz (ur. 1978) został nominowany za książkę "Pełna krew" wydaną przez Znak. Zdaniem Adama Pomorskiego jego liryka jest "oszczędna w słowach, a zarazem bardzo ekspresyjna". Wrażliwość na dramaty ludzkie - jednostkowe i zbiorowe - odnajduje się we wrażliwości na krajobraz - dodał.

Krzysztofa Karaska (ur. 1937) nominowano za tom "Dziennik rozbitka" wydany przez Instytut Mikołowski. Według jurora Mariana Stali w książce z jednej strony - uderzający jest maksymalizm podjętego przez Karaska przedsięwzięcia, pragnienie napisania kolejnej księgi, podsumowującej to, co poeta ma do powiedzenia o poezji, świecie i własnym losie. Z drugiej - w książkę wpisane jest oczywiste poczucie niemożności zrealizowania podjętego projektu.

Jak Polkowski (ur. 1953) zdobył nominację za tom "Głosy" wydany przez Bibliotekę "Toposu". Jak ocenił Adam Pomorski: Przenikać losy ludzi wyblakłych, których życie uwięzło w niejasnej frazie znikającego cienia? Jest to świadomie bądź nieświadomie podjęcie pytań i dawnych dylematów Miłosza - co istotne, poetycko prawdziwe, bez fałszywych tonów. Waga tych pytań i dylematów jest wielka - byłoby niedobrze, gdyby współczesna poezja polska się ich wyrzekła.

Kapituła nagrody wybrała nominowanych spośród autorów prawie 200 tomów wydanych w zeszłym roku i zgłoszonych do konkursu. W tym roku nominacji nie otrzymał żaden autor zagraniczny, ale też zgłoszono jedynie siedem książek tłumaczonych, podczas gdy polskich dopuszczono do konkursu 176.