Marek Skwarnicki - poeta, prozaik, publicysta, tłumacz i przyjaciel Jana Pawła II - zmarł wczoraj wieczorem w krakowskim szpitalu. Informację o śmierci potwierdził syn zmarłego Krzysztof Skwarnicki.

Marek Skwarnicki urodził się 30 kwietnia 1930 w Grodnie. Ukończył studia z zakresu filologii polskiej i bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1952-1958 był pracownikiem naukowym w Bibliotece Narodowej w Warszawie. W 1951 r. debiutował na łamach "Tygodnika Powszechnego"; od 1958 do 1989 r. był członkiem redakcji i zespołu "Tygodnika", a od 1962 - członkiem zespołu miesięcznika "Znak". Należał do polskiego PEN Clubu. Publikował m.in. pod pseudonimami: Don Kopyto; EMES; Jerzy Patkiewicz; Kij; M.S.; najczęściej jednak podpisywał się jako Spodek.

W latach 1970-1975 był członkiem Rady Międzynarodowego Ruchu Intelektualistów Katolickich "Pax Romana" (IMICA), w latach 1975-1979 - wiceprezesem "Pax Romana", a w latach 1975-1984 - członkiem Komitetu Łączności Forum Europejskiego Narodowych Komisji Apostolstwa Świeckich. W okresie od 1977 do 1984 r. był członkiem Papieskiej Rady Świeckich w Watykanie.

Z Janem Pawłem poznał się w redakcji "Tygodnika Powszechnego"

W latach 1978-2000 odbył z papieżem Janem Pawłem II jako redaktor "Tygodnika Powszechnego", akredytowany przy Biurze Prasy Watykanu, pięć międzykontynentalnych (do Meksyku, Filipin, Japonii, Kanady i Australii) i pięć europejskich podróży. W okresie od 1979 do 1990 r. pracował też w Komisji ds. Apostolstwa Świeckich Episkopatu Polski, a w latach 80. i 90. pełnił funkcję członka Rady Duszpasterstwa Archidiecezji Krakowskiej.

Marek Skwarnicki był autorem m.in. książek "Jan Paweł II", "Mój Miłosz", współautorem (wraz z Adamem Bujakiem) albumu "Tajemnice Ziemi Świętej". Napisał też kilkanaście tomików poetyckich, był autorem spektakli teatralnych i telewizyjnych dla dzieci.

Za swoją twórczość Marek Skwarnicki otrzymał m.in. Nagrodę Literacką Fundacji im. Kościelskich w Genewie (1967), Nagrodę Poetycką im. Andrzeja Bursy (1969), VIII Międzynarodową Nagrodę Poetycką Citta di Marineo (1982, Sycylia), Nagrodę Fundacji im. W. N. Turzańskich w Toronto (1989, Kanada).

W 2006 roku został laureatem nagrody Totus 2006, przyznawanej przez Fundację Konferencji Episkopatu Polski "Dzieło Nowego Tysiąclecia". W kategorii kultury chrześcijańskiej nagrodzono go został za wierność przesłaniu papieskiemu i poezję inspirowaną duchem Ewangelii.

We wrześniu 2005 roku do księgarń trafiła książka "Pozdrawiam i błogosławię" - tom listów Jana Pawła II do Marka Skwarnickiego, przyjaciela i redaktora jego poezji. Listy obejmują cały okres pontyfikatu Jana Pawła II. Każdy z nich został przez Marka Skwarnickiego opatrzony komentarzem, wyjaśniającym poruszane w piśmie wątki lub okoliczności powstania listu.

Karol Wojtyła i Marek Skwarnicki poznali się w późnych latach 50. w redakcji "Tygodnika Powszechnego". Z czasem Skwarnicki stał się kimś w rodzaju doradcy przyszłego papieża w sprawach literackich. Apogeum literackiego wątku w tej korespondencji przypada na rok 2002, kiedy Skwarnicki został zaproszony do Rzymu, aby pomóc papieżowi w ostatecznej redakcji "Tryptyku Rzymskiego".

Książka zawiera fotokopie wszystkich listów do Skwarnickiego, które Jan Paweł II napisał odręcznie. Są też fotokopie podpisów papieża.