Salma Hayek zaapelowała do europejskich przywódców o przyjęcie imigrantów na terytorium Wielkiej Brytanii i Francji. „To początek największego kryzysu imigracyjnego od czasu II wojny światowej”.

Od stycznia do europejskich wybrzeży dotarło 350 tysięcy uchodźców, dając początek największemu kryzysowi imigracyjnemu, jaki miał miejsce od czasu II wojny światowej. Co najmniej 3 tysiące z nich stanowią dzieci, które przybyły samotnie. Musimy podjąć działania, by pomóc tym, którzy zaryzykowali niebezpieczną drogę do Europy, w szczególności samotnym dzieciom, które uciekły przed piekłem wojny - wyznała aktorka.

Hayek zasiliła grono Global Citizen, międzynarodowej platformy stworzonej przez The Global Poverty Project, która działa na rzecz ochrony edukacji i obrony praw ludzi. Aktorka jest także współprowadzącą tegoroczny Global Citizen Festival, który obędzie się 25 września w Nowym Jorku.

x-news/STORYFUL

(az)