Prezes IPN Łukasz Kamiński poinformował, że wśród przejętych w domu wdowy po gen. Czesławie Kiszczaku materiałów są rękopisy, maszynopisy i fotografie. Obejmują one w sumie sześć obszernych pakietów.

Do momentu zakończenia oględzin dokumentów nie zostanie upubliczniona żadna informacja o tym, kogo one dotyczą - powiedział prokurator IPN Tomasz Kamiński. Po zakończeniu oględzin wydany zostanie komunikat na temat zawartości merytorycznej materiałów.