Trener z Chicago znalazł oryginalny sposób na urozmaicenie nauki gry w hokeja. Dzieci, oprócz szlifowania techniki trzymania kija i uderzania, uczyły się także... kroków tanecznych. Jak się okazuje, latynoska cza-cza nie tylko poprawia nastrój, ale również pomaga w szkoleniu przyszłych zawodowych hokeistów!