Belgowie szykują się do wielkiego wydarzenia kulturalnego. Po 4 latach zakończyła się pierwsza faza gigantycznej renowacji gandawskiego ołtarza – Ofiarowanie Baranka Mistycznego. Od przyszłego tygodnia oglądać będzie można odrestaurowane tablice w katedrze św. Bawona w Gandawie.

Podczas trwających cztery lata prac konserwatorskich odkryto przede wszystkim prawdziwego van Eycka, pod warstwami innych farb. Kilka razy prace przedłużano, gdyż konieczne były dodatkowe konsultacje. Nie było np. pewności, czy odkryta warstwa wyszła spod pędzla van Eycka, czy była nieco późniejsza.

Odkryto, że ten flamandzki malarz bawił się iluzją optyczną do czego wykorzystywał między innymi ramy obrazu. Podczas prac próbowano odtworzyć te iluzję. Odnaleziono prawdopodobnie jego autoportret ukryty wśród namalowanych chmur.

Ustalono również, że pierwotne miejsce, gdzie umieszczony był ołtarz czyli - w boczna kapica katedry - odgrywało wielka rolę. Promienie słońca, które prześwitują z okna kaplicy padały na namalowane klejnoty na szatach kilku postaci nadając im niesamowity blask. Klejnoty wyglądają wówczas jak prawdziwe. Między innymi dlatego rozważa się - po zakończeniu prac konserwatorskich - ponowne umieszczenie ołtarza w tej kaplicy. Nastąpi to jednak nie wcześniej niż w 2019 roku, gdyż wówczas planuje się zakończenie renowacji.

W przyszłym tygodniu po raz pierwszy odsłoniętych zostanie 8 tablic zewnętrznych, które już odrestaurowano.

Zabrane do prac konserwatorskich zostaną tablice środkowe - między innymi główna tablica przedstawiająca adorację Baranka Mistycznego. Zabrane do renowacji panele zostaną zastąpione czarno-białymi reprodukcjami.

Prace konserwatorskie można oglądać za szybą w królewskim instytucie dziedzictwa artystycznego w Gandawie.

APA