W Anglii i Walii zanotowano w 2019 r. największy procentowo - o 18,4 proc. - od prawie 50 lat wzrost liczby rozwodów osób przeciwnej płci. Liczba rozwodów osób tej samej płci zwiększyła się prawie dwukrotnie - podał brytyjski urząd statystyczny ONS.

W Anglii i Walii orzeczono w 2019 r. 107 599 rozwodów osób przeciwnej płci, podczas gdy rok wcześniej było ich 90 871. To najwyższy procentowy wzrost od 1972 r., gdy nastąpił duży skok związany z wejściem w życie rok wcześniej ustawy ułatwiającej rozwody po separacji, a także najwyższa liczba bezwzględna od 2014 r. - informuje ONS.

Ale jak zaznacza, zanotowany wzrost o 18,4 proc. wynika w pewnej mierze z zaległości w rozpatrywaniu spraw rozwodowych z poprzednich lat, które dopiero w 2019 r. zakończone zostały orzeczeniem rozwodu. Prawdopodobnie przyczyniło się to zarówno do szczególnie niskiej liczby rozwodów w 2018 r. (najniższej od 1971 r.), jak i do wzrostu liczby rozwodów w 2019 r. - zauważył ONS w komentarzu do opublikowanych danych.

Wskazuje też, że patrząc w dłuższej perspektywie, liczba rozwodów wykazuje od 2003 r. - gdy orzeczono ich ponad 153 tys. - trend spadkowy. Przy czym nie można tego przypisać spadającej wyłącznie liczbie zawartych małżeństw, bo ta zmniejsza się znacznie wolniej - z 273 tys. w 2003 r. do 236 tys. w 2017 r.

Tymczasem wśród małżeństw jednopłciowych liczba orzeczonych rozwodów w 2019 r. wyniosła 822, co było prawie dwukrotnym wzrostem w stosunku do poprzedniego roku (428 rozwodów) i jest najwyższą liczbą bezwzględną w historii. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że małżeństwa jednopłciowe zostały zalegalizowane w Anglii i Walii w marcu 2014 r., a pierwsze rozwody miały miejsce w 2015 r.

Jak wskazuje ONS, o ile 56 proc. małżeństw jednopłciowych zawierały kobiety, to w 2019 r. aż 72 proc. orzeczonych rozwodów w przypadku takich małżeństw dotyczyło tych między kobietami.

Najczęstszą przyczyną składania wniosków o rozwód jest niewłaściwe zachowanie, co jest bardzo szeroką kategorią obejmującą m.in. przemoc fizyczną i mentalną, niewierność, różne uzależnienia, uzależnienie finansowe. W 2019 r. to było podstawą 35 proc. wniosków rozwodowych składanych przez mężów i 49 proc. składanych przez żony w małżeństwach osób przeciwnej płci oraz 65 proc. wniosków składanych w małżeństwach jednopłciowych.