Unia Europejska chce współfinansować przekazywanie owoców i warzyw do szkół w ramach promocji zdrowego żywienia i walki z otyłością. Szczegóły programu ma za miesiąc opublikować unijna komisarz do spraw rolnictwa Mariann Fischer Boel. Biedniejsze kraje wspólnoty mogą liczyć na refundację nawet 75 procent wydatków na ten cel.

Program jest nadal sprawdzany przez inne resorty Komisji Europejskiej, które przed opublikowaniem dokumentu mogą wprowadzić w nim korekty wydatków. Współfinansowanie miałoby obowiązywać od początku roku szkolnego 2009/10.

Według szacunków przeciętne spożycie owoców i warzyw w UE wynosiło w 2006 roku 380 gramów na osobę dziennie, czyli poniżej rekomendowanego przez Światową Organizację Zdrowia minimum 400 gramów. Minimum to osiągnęło zaledwie osiem spośród 27 państw członkowskich Unii.