20-krotny wzrost stężenia fosforu w powietrzu zanotowano w obwodzie lwowskim po poniedziałkowej katastrofie pociągu z fosforem. Nie zanotowano natomiast skażenia wód powierzchniowych.

Stężenie wynosi 3,5 mg na metr sześcienny przy normie 0,15 mg/m3. Toksyczna chmura, powstała po rozszczelnieniu się i pożarze sześciu cystern, jest teraz na Wołyniu i zmierza w kierunku Białorusi.

Jak długo fosfor może zagrażać mieszkańcom? Z Rafałem Golonko z jednostki ratownictwa chemicznego Straży Pożarnej we Wrocławiu. Posłuchaj:

Pociąg z fosforem jechał z Kazachstanu przez Polskę do Holandii.

Litewskie władze apelują do swoich obywateli, by unikali podróży w rejon obwodu lwowskiego. Litewski MSZ radzi też, by nie spożywać żywności, pochodzącej z tych terenów.