Prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew zapowiedział we wtorek pilotażowy projekt zajęć z religii i etyki w rosyjskich szkołach. Jak podkreślił, o wprowadzenie do szkół zajęć, które byłyby poświęcone duchowemu i moralnemu rozwojowi dzieci i młodzieży, zabiegali w listach do niego zwierzchnicy głównych Kościołów Rosji.

Miedwiediew uznał też za celowe wprowadzenie w siłach zbrojnych instytucji kapelanów. Postanowiłem poprzeć obie propozycje: zarówno pomysł nauczania w szkołach Rosji podstaw kultury religijnej i etyki, jak i wprowadzenia w naszych siłach zbrojnych duchownych, pełniących obowiązki duszpasterskie i reprezentujących tradycyjne wyznania na terenie Rosji - oznajmił Miedwiediew. Za tradycyjne wyznania w Rosji - poza prawosławiem - uważane są islam, buddyzm i judaizm.

Prezydent podkreślił jednocześnie, że niezbędne jest zachowanie fundamentalnych założeń konstytucyjnych, mówiących o rozdziale Kościoła od państwa.

Nawiązując do decyzji prezydenta, zwierzchnik Cerkwi prawosławnej patriarcha Moskwy i Wszechrusi Cyryl podkreślił, że za ważne uważa to, iż nauczanie podstaw kultury religijnej będzie dobrowolne. Doświadczenie pokazuje, że tylko dobrowolne przyswajanie takiego rodzaju treści, jakimi są idee religijne, może przynieść pożytek człowiekowi - powiedział patriarcha, cytowany przez agencję RIA-Nowosti.

W programie pilotażowym, którego szczegółów jednak nie podano, mają uczestniczyć uczniowie niższych klas z około 12 tysięcy szkół na terenie całego kraju.

Rosję zamieszkuje 160 narodowości. Większość wierzących, których liczbę szacuje się na około 40 mln w liczącej około 141 mln ludności, to prawosławni.