Stopa bezrobocia w Polsce w styczniu 2020 roku wyniosła 2,9 proc. wobec 3,8 proc. w pierwszym miesiącu 2019 roku - wynika z danych Eurostatu.

Jest to drugi najlepszy wynik spośród wszystkich państw członkowskich UE; lepiej wypadły tylko Czechy.

Według danych Eurostatu, w styczniu najniższe bezrobocie było w Czechach - 2 proc., a najwyższe w Grecji - 16,5 proc. W całej UE stopa bezrobocie wyniosło 6,6 proc.

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.

SPRAWDŹ: Koronawirus. We Włoszech i Francji wzrosła sprzedaż "Dżumy" Alberta Camusa