Kapituła Nagrody Orła Jana Karskiego podjęła decyzję o uhonorowaniu nią rabina Arthura Schneiera, duchowego lidera Park East Synagogue na Manhattanie w Nowym Jorku - poinformował zarząd Towarzystwa Jana Karskiego. Nagroda została przyznana Schneierowi za zaangażowanie w dialog judeo-chrześcijański, w uznaniu jego zasług "we wznoszeniu gmachu dialogu, tolerancji i pokoju na świecie".

Rabin Arthur Schneier urodził się w 1930 roku w Austrii, skąd po nocy kryształowej uciekł najpierw na Węgry, a później - dzięki pomocy szwajcarskiego dyplomaty Carla Lutza - do Stanów Zjednoczonych. Jego bliscy zginęli w większości w Auschwitz-Birkenau i obozie na Majdanku.

Zwierzchnictwo nad synagogą Park East rabin Schneier sprawuje od 1962 roku. W latach 70. założył tam szkołę. W 2001 roku został nagrodzony przez prezydenta Billa Clintona za działalność na rzecz obrony praw religijnych i dialogu międzywyznaniowego medalem "Presidential Citizens Medal". Uchodzi za jednego z dziesięciu najbardziej znanych rabinów na świecie.

Zasługi Rabina Arthura Schneiera dla dialogu, zrozumienia i bliskości judaizmu z Kościołem (rzymskokatolickim - red.) są niemożliwe do przecenienia. Rabina łączyła przyjaźń z papieżem-Polakiem Janem Pawłem II, którego poznał jeszcze jako młodego biskupa krakowskiego. Papież Benedykt XVI odwiedził jego synagogę w Nowym Jorku w Święto Paschy, co było wydarzeniem rangi światowej. Zaś papież Franciszek uhonorował go Orderem św. Sylwestra. Tacy ludzie są sednem tego, co łączy nas z Żydami - podkreślił członek Kapituły Nagrody Orła Jana Karskiego ks. bp prof. Tadeusz Pieronek.

Zdaniem ubiegłorocznego laureata nagrody Juliana Kornhausera, obecnie członka Kapituły, "laureat ucieleśnia absolutnie wartości życia i dzieła patrona nagrody - Jana Karskiego".

W czerwcu nagrodę odebrała Nadia Sawczenko

Pierwszą w tym roku laureatką Nagrody była ukraińska lotniczka Nadia Sawczenko, która odebrała wyróżnienie na Zamku Lubelskim 24 czerwca. Wręczenie Orła Jana Karskiego Schneierowi odbędzie się w Park East Synagogue w Nowym Jorku.

Nagrodę przyznawaną od 2000 roku ustanowił Jan Karski krótko przed swoją śmiercią. O wyborze laureatów decyduje kapituła nagrody złożona z osób, które zostały nią uhonorowane w latach poprzednich. Orły przyznano dotąd m.in.: Jackowi Kuroniowi, ks. prof. Józefowi Tischnerowi, burmistrzowi Jedwabnego Krzysztofowi Godlewskiemu, Markowi Edelmanowi, Tadeuszowi Mazowieckiemu, Adamowi Michnikowi, bp. Tadeuszowi Pieronkowi, Orianie Fallaci, Lechowi Wałęsie, Aleksandrowi Kwaśniewskiemu, Karolowi Modzelewskiemu, twórcom filmu "Pokłosie", Muzeum Holocaustu w Waszyngtonie, Borysowi Niemcowowi (pośmiertnie) i poecie Julianowi Kornhauserowi.

Jako jeden z pierwszych przedstawił aliantom relację o eksterminacji Żydów

Jan Karski (właśc. Jan Kozielewski) urodził się w 1914 roku w Łodzi. Podczas II wojny światowej, będąc kurierem polskiego podziemia, jako jeden z pierwszych przedstawił aliantom relację o eksterminacji Żydów na terenach okupowanej Polski.

Swoje wojenne wspomnienia opisał w książce pt. "Tajne państwo", opublikowanej po raz pierwszy w 1944 roku.

Po wojnie Karski uzyskał obywatelstwo amerykańskie, a w 1994 roku honorowe obywatelstwo Izraela.

Zmarł w lipcu 2000 roku.

29 maja 2012 roku prezydent USA Barack Obama odznaczył go pośmiertnie Prezydenckim Medalem Wolności.


(edbie)