Prezydent Rosji Władimir Putin nakazał urzędnikom, by omawiając sprawy związane z finansami państwa rosyjskiego podawali sumy wyłącznie w rublach.

W prezydenckim zaleceniu jest mowa o tym, że służby rządowe nie mogą podawać w publicznych wystąpieniach cen rosyjskich towarów i usług oraz omawiać spraw budżetowych w walutach obcych.

Wiele firm rosyjskich nadal podaje ceny towarów i usług w walutach obcych lub "jednostkach rozrachunkowych", których kurs jest zależny od jakiejś waluty obcej.