Podczas ekumenicznej uroczystości w szwedzkim Malmoe, zorganizowanej z okazji rozpoczęcia wspólnych luterańsko-katolickich obchodów 500-lecia Reformacji, papież Franciszek podziękował rządom krajów, które pomagają uchodźcom. W przemówieniu wygłoszonym w hali sportowej Franciszek oświadczył: „Pragnę podziękować wszystkim rządom, które pomagają uchodźcom, uciekinierom i starającym się o azyl, ponieważ każde działanie na rzecz tych osób w potrzebie stanowi wspaniały gest solidarności i uznania ich godności”.

Podczas ekumenicznej uroczystości w szwedzkim Malmoe, zorganizowanej z okazji rozpoczęcia wspólnych luterańsko-katolickich obchodów 500-lecia Reformacji, papież Franciszek podziękował rządom krajów, które pomagają uchodźcom. W przemówieniu wygłoszonym w hali sportowej Franciszek oświadczył: „Pragnę podziękować wszystkim rządom, które pomagają uchodźcom, uciekinierom i starającym się o azyl, ponieważ każde działanie na rzecz tych osób w potrzebie stanowi wspaniały gest solidarności i uznania ich godności”.
Papież Franciszek witany przez mieszkańców Lund /MAX ROSSI /PAP/EPA

Dla nas, chrześcijan, priorytetem jest wychodzenie naprzeciw ludziom odrzuconym i zepchniętym na margines przez nasz świat - powiedział papież po wysłuchaniu kilku świadectw uchodźców, będących pod opieką katolików i luteranów. Musimy przynieść uchodźcom rewolucję czułości Boga - dodał.

Nawiązując do znaczenia już uznanych za historyczne wspólnych uroczystości ekumenicznych, Franciszek podkreślił: Dziękuję Bogu za to wspólne upamiętnienie 500-lecia Reformacji, które przeżywamy z odnowionym duchem i świadomością, że jedność wśród chrześcijan jest priorytetem, gdyż uznajemy, że więcej nas łączy, niż dzieli.

Papież zauważył, że trwający dialog pozwolił pogłębić wzajemne zrozumienie, zrodzić zaufanie i potwierdzić pragnienie dążenia ku pełnej jedności.

Franciszek mówił również o sytuacji w syryjskim Aleppo, z którego na ceremonię przyjechał chaldejski biskup Antoine Audo. Papież przypomniał, że w mieście tym "lekceważy się i łamie nawet najbardziej podstawowe prawa".

Codziennie wiadomości mówią nam o niewypowiedzianych cierpieniach spowodowanych przez konflikt syryjski, który trwa już od ponad pięciu lat. Pośród takiego zniszczenia heroizmem jest naprawdę to, że pozostają tam mężczyźni i kobiety, by nieść pomoc materialną i duchową potrzebującym - mówił papież.

Wyraził podziw dla biskupa z Aleppo za to, że nadal pracuje w tym mieście mimo wielu niebezpieczeństw, by opowiadać światu o dramatycznej sytuacji Syryjczyków. Błagamy o łaskę nawrócenia serc tych, którzy ponoszą odpowiedzialność za losy tego regionu - powiedział Franciszek.

Zaapelował do przedstawicieli obu wyznań o codzienne gesty pokoju i pojednania, po to "abyśmy byli mężnymi i wiernymi świadkami chrześcijańskiej nadziei".

Na pomoc dla Syryjczyków zostaną przekazane pieniądze ze sprzedaży biletów wstępu do hali w Malmoe na katolicko-luterańskie uroczystości. Sprzedano ich około 10 tysięcy. Uzyskane w ten sposób fundusze zostaną przekazane na rzecz dzieci mieszkających w oblężonym mieście Aleppo oraz syryjskich uchodźców w Jordanii.


(j.)