Watykańska Kongregacja Nauki Wiary będzie składać się z dwóch sekcji - doktrynalnej i dyscyplinarnej. Taką decyzję podjął papież Franciszek. Sekcja dyscyplinarna będzie zajmować się między innymi przypadkami pedofilii.

Watykan opublikował list Franciszka w formie Motu proprio, czyli z własnej inicjatywy.

Papież zdecydował, że pracę każdej z dwóch sekcji będzie koordynował sekretarz, współpracujący z prefektem kongregacji, którym jest hiszpański kardynał Luis Ladaria Ferrer.

Sekcja doktrynalna zajmować się ma krzewieniem i ochroną wiary oraz moralności, studiami mającymi na celu pogłębienie zrozumienia i przekazywania wiary w służbie ewangelizacji, "zwłaszcza - jak podkreślił papież - w obliczu pytań stawianych przez postęp nauk i rozwój społeczeństwa". Ponadto będą tam prowadzone badania dokumentów, które mają zostać opublikowane przez inne urzędy Kurii Rzymskiej, a także pism i opinii, "wydających się problematycznymi dla poprawnej wiary".

Do kompetencji sekcji dyscyplinarnej należeć będzie zajmowanie się przestępstwami zastrzeżonymi dla Kongregacji Nauki Wiary, które są rozpatrywane poprzez jurysdykcję powołanego tam Najwyższego Trybunału Apostolskiego. Należą do nich także przestępstwa nadużyć i pedofilii.

Poza tym zadaniem tej sekcji jest opracowanie procedur przewidzianych przez normy kanoniczne, aby Kongregacja w różnych swoich instancjach "mogła promować prawidłowy wymiar sprawiedliwości" - napisał Franciszek.