W ciągu ostatnich 40 lat w Europie wzrosła populacja orłów bielików, niedźwiedzi brunatnych i wilków szarych – wynika z opublikowanego wczoraj raportu organizacji pozarządowej Rewilding Europe, opisującego skuteczność ochrony prawnej dzikich zwierząt.

Naukowcy przeanalizowali dane dotyczące 50 gatunków dzikich zwierząt, których populacja i występowanie geograficzne zwiększyły się w ciągu ostatnich 40 lat. Wśród czynników, jakie wpłynęły na pozytywne zmiany, wymieniona została odbudowa naturalnych siedlisk i reintrodukcja zwierząt.

Populacja orłów bielików wzrosła o 445 proc. w całej Europie w latach 1970-2018 dzięki wprowadzeniu ich ochrony prawnej i zakazowi używania niektórych pestycydów. Zgodnie z raportem obecnie na Starym Kontynencie żyje 12,5 tys. par orłów.

W latach 70. w południowej i północno-wschodniej Europie żyło jedynie kilka populacji wilków szarych. Od czasu wprowadzenia przepisów chroniących wilki ich liczba wzrosła o 1800 proc. W Europie kontynentalnej żyje obecnie ok. 17 tys. osobników

Zgodnie z badaniem od lat 60. populacja niedźwiedzi brunatnych w Europie wzrosła o 44 proc.

Raport został opracowany na podstawie bazy danych Living Planet Index, dyrektywy ptasiej UE z 2009 r. oraz czerwonej księgi gatunków zagrożonych publikowanej przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody.