Co dziesiąta cudzoziemka, będąca w związku małżeńskim z obywatelem Niemiec, to Polka - głosi raport na temat mieszanych małżeństw, opublikowany przez Federalny Urząd Statystyczny z siedzibą w Wiesbaden.

Według niego, w 2010 roku wśród łącznie 18 milionów 200 tysięcy żyjących w Niemczech par małżeńskich, narodowościowo mieszanych było 1 milion 200 tysięcy - czyli 7 procent. W 14 procentach z nich jedno ze współmałżonków miało paszport turecki.

W ubiegłym roku obywatelstwem Turcji legitymowało się w mieszanych małżeństwach 17 procent mężczyzn i 11 procent kobiet. Dalsze miejsca jako zagraniczni współmałżonkowie Niemek zajmowali Włosi (12 proc.) i Austriacy (6 proc.). W przypadku żon z zagranicy po Turczynkach były Polki (10 proc.) i Rosjanki (8 proc.).

Jeszcze w 1996 roku odsetek związków mieszanych wynosił tylko 3 procent.