Trybunał Konstytucyjny Indonezji oddalił wniosek Sojuszu na rzecz Miłości w Rodzinie, który domagał się w swej petycji uznania wszelkich stosunków seksualnych - w tym dobrowolnych - odbywających się poza instytucją małżeństwa, za cudzołóstwo.

Sędzia przewodniczący obradom uznał, że aktualnie obowiązujące prawo nie stoi w sprzeczności z ustawą zasadniczą, a w kompetencjach Trybunału Konstytucyjnego nie mieści się "tworzenie nowej rzeczywistości politycznej". Stało się to podstawą dla oddalenia wniosku.

Sojusz na rzecz Miłości w Rodzinie jednoczy grupę konserwatywnych wykładowców akademickich oraz aktywistów. Wychodzą oni z założenia, że prawo do życia seksualnego mają wyłącznie osoby pozostające w usankcjonowanych związkach małżeńskich. 

Indonezja zamieszkiwana jest przez 260,6 mln ludzi i stanowi państwo z największą liczbą wyznawców islamu na świecie. Muzułmanie reprezentują tam 87,2 proc. ludności.

Prawo szariatu obowiązuje tylko w jednej prowincji - Aceh na Sumatrze, gdzie cudzołóstwo jest surowo karane. 

(ph)