Wileńska prokuratura wszczęła dochodzenie w sprawie podżegania do niezgody między Polakami i Litwinami. We wtorek jeden z litewskich dzienników zamieścił informację, że na portalu Facebook Polacy, obywatele Litwy, są zachęcani do żądania autonomii Wileńszczyzny - poinformowała prokuratura.

Miesiąc temu, Prokuratura Generalna Litwy wszczęła również dochodzenie w sprawie zamieszczonych na polskim portalu kresowy.pl materiałów, w których można się dopatrzyć próby naruszenia suwerenności Litwy przy użyciu siły. Prokuratura zajęła się sprawą na wniosek posła współrządzącej partii konserwatywnej Gintarasa Songaily, znanego z antypolskiego nastawienia.

Za podżeganie do niezgody na tle narodowościowym litewskie prawo przewiduje karę grzywny lub pozbawienia wolności do dwóch lat.