Mur Berliński dzielił miasto przez 28 lat i stał się również symbolem podziału Europy. Jego budowę rozpoczęto 13 sierpnia 1961 roku z polecenia władz NRD. Upadł niespodziewanie 30 lat temu, wieczorem 9 listopada 1989 roku. Moment ten zapoczątkował agonię kolejnego reżimu komunistycznego.

Niemcy świętują 30. rocznicę upadku Muru Berlińskiego, czyli koniec zimnej wojny i komunizmu w Europie. Długi na 156 km system umocnień przez 28 lat oddzielał Berlin Zachodni od Wschodniego. 9 listopada 1989 roku otwarto wszystkie przejścia graniczne między podzielonymi częściami miasta.

ZOBACZ: Mur Berliński powstał, by dzielić. Wspominamy dzień, w którym się zachwiał

Opracowanie: