Prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew powiedział na zakończenie posiedzenia Rady NATO-Rosja w Lizbonie, że skończył się okres napięć między Sojuszem a Moskwą. Bardzo trudny okres napięć jest już za nami - powiedział prezydent Rosji, wyrażając zarazem zadowolenie z konstruktywnej atmosfery szczytu.

Zgadzamy się co do tego, że jest wiele kwestii, nad którymi możemy współpracować z wielkim powodzeniem - dodał Miedwiediew na zakończenie pierwszego takiego szczytu od dwóch lat, podczas którego NATO i Moskwa rozważały wspólne zagrożenia.

Relacje między NATO a Rosją uległy gwałtownemu pogorszeniu w sierpniu 2008 roku, podczas krótkiej wojny rosyjsko-gruzińskiej, która - jak komentuje agencja AFP - przywołała widmo niegdysiejszych sowieckich interwencji w krajach sąsiednich.