Polska stanie się krajem imigrantów? Za każdym razem, gdy pojawi się fala nowych imigrantów, będziemy czwartym krajem Unii przyjmującym najwięcej uchodźców, zaraz po Niemczech, Francji i Hiszpanii. Komisja Europejska podjęła już wstępną decyzję. W dokumencie wyraźnie zaznaczono również, że następnym krokiem będzie przyjęcie decyzji 14 września przez ministrów spraw wewnętrznych Unii. Oznacza to, że Polska nie będzie miała prawa weta.

Polska stanie się krajem imigrantów? Za każdym razem, gdy pojawi się fala nowych imigrantów, będziemy czwartym krajem Unii przyjmującym najwięcej uchodźców, zaraz po Niemczech, Francji i Hiszpanii. Komisja Europejska podjęła już wstępną decyzję. W dokumencie wyraźnie zaznaczono również, że następnym krokiem będzie przyjęcie decyzji 14 września przez ministrów spraw wewnętrznych Unii. Oznacza to, że Polska nie będzie miała prawa weta.
Na razie Bruksela rozdzieli 120 tys. uchodźców /KOCA SULEJMANOVIC /PAP/EPA

Decyzja zostanie zaprezentowana jutro przez szefa Komisji Europejskiej Jeana Claude’a Junckera. Korespondentka RMF FM w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginon zdobyła już dokument Komisji w tej sprawie. Na razie Bruksela rozdzieli 120 tys. uchodźców, którzy przebywają we Włoszech (15 600 osób), w Grecji (50 400) oraz na Węgrzech (54 000).

Według tabeli zamieszczonej w dokumencie Polska przyjmie najwięcej (4179) uchodźców z Węgier, następnie 3901 z Grecji i 1207 z Włoch. W sumie 9287 osób (oprócz tego już wcześniej Polska zadeklarowała, że przyjmie 2 tys. Syryjczyków).

Dlaczego mamy przyjąć tak dużo? Bo Komisja zaostrzyła (w porównaniu z podziałem dokonanym na wiosnę) kryteria. Teraz zastosowany przez Komisję klucz podziału uchodźców w największym stopniu (aż 40 proc.) uwzględnia liczbę mieszkańców i PKB kraju. Nowością jest specjalna klauzula umożliwiająca wykupienie się kraju z obowiązku przyjmowania azylantów. Zamiast ich przyjmować, będzie można teoretycznie wpłacić do unijnego budżetu 0,002 procent PKB. Jednak klauzula ta będzie trudna do zastosowania, bo ma dotyczyć tylko wyjątkowych sytuacji jak np. klęska żywiołowa. "Jeżeli pojawią się uzasadnione i obiektywne przyczyny" - czytamy w dokumencie. W dodatku będzie to odstępstwo czasowe, a nie stałe i za każdym razem zasadność zastosowania klauzuli oceni Komisja Europejska.

Teraz Bruksela rozdziela 120 tys. uchodźców, ale mechanizm, który przedstawi, będzie stały. Będzie stosowany za każdym razem, gdy pojawi się presja migracyjna na jakiś kraj UE. A to oznacza, że za każdym razem Polska będzie czwartym krajem Unii przyjmującym najwięcej uchodźców.

Bruksela o uruchomieniu systemu zdecyduje uwzględniając liczbę nielegalnych uchodźców w ostatnich 6 miesiącach.  Komisja opublikowała także listę krajów bezpiecznych, co oznacza w praktyce pozbawienie obywateli tych krajów możliwości uzyskania azylu. Osoby z tych krajów będzie można odsyłać do ich ojczyzn. Na liście bezpiecznych krajów znalazły się: Albania, Bośnia i Herzegovina, Macedonia, Kosovo, Montenegro, Serbia i Turcja.

Podział 120 tys. uchodźców na poszczególne kraje

KrajLiczba uchodźców
Austria3640
Belgia4564
Bułgaria1600
Chorwacja1064
Cypr274
Czechy2978
Estonia373
Finlandia2398
Francja24031
Niemcy31443
Łotwa526
Litwa780
Luksemburg440
Malta133
Holandia7214
Polska9287
Portugalia3074
Rumunia4646
Słowacja1052
Słowenia631
Hiszpania14931
Szwecja4469

(abs)