W Wielkiej Brytanii będą kolejne ograniczenia w świadczeniach socjalnych dla imigrantów z Unii Europejskiej. Tym razem dotkną one rodziców ubiegających się o zasiłek na dziecko.

Od lipca zasiłek taki będzie wypłacany wyłącznie rodzicom, którzy przebywają w Wielkiej  Brytanii dłużej niż 3 miesiące. Podobne ograniczenia czasowe wprowadzone zostaną przy przyznawaniu kredytu podatkowego dla nisko zarabiających opiekunów dzieci. Rząd zapowiedział również, iż ubiegający się o zasiłek dla bezrobotnych stracą dotychczasowe prawo do korzystna z tłumacza, a ich poziom  znajomości języka angielskiego, będzie regularnie sprawdzany. Do świadczenia tego mają prawo osoby, które pracują mniej niż 16 godzin tygodniowo, są zdolne do pracy, aktywnie jej poszukują i są gotowe ją podjąć. 

W reakcji na tę decyzje, parlamentarna opozycja oskarżyła rząd premiera Davida Camerona o stopniową zmianę kryteriów przyznawania  świadczeń socjalnych dla imigrantów z Unii Europejskiej. Jednym z wcześniejszych ograniczeń było wprowadzanie na początku roku przymusowego okresu 3 miesięcy zwłoki, zanim uprawnieni do zasiłku dla bezrobotnych mogli się o niego ubiegać.

Premier David Cameron zaostrzył procedurę przyznawania świadczeń socjalnych dla przybyszów z Unii Europejskiej wraz z rozszerzeniem rynku pracy dla Rumunów i Bułgarów. Stało się to 1 stycznia tego roku. Rumunia i Bułgaria przyjęte zostały do Wspólnoty w 2007, ale w świetle prawa brytyjskiego, na innych zasadach niż Polska. Obywatele tych krajów musieli czekać aż 7 lat na możliwość podjęcia pracy w Wielkiej Brytanii. Warto przypomnieć, że kraj ten otworzył rynek pracy dla Polaków z dniem wejścia Polski do Unii Europejskiej - 1 maja 2004 roku.