Straż Londyńskiej Tower of London - po raz pierwszy w swej ponad 500- letniej historii zdecydowała się na włączenie kobiety w swoje szeregi. Dołączy ona do swoich kolegów w Korpusie Straży Londyńskiego Zamku latem tego roku.

Obecnie głównym zadaniem strażników jest oprowadzanie turystów, których przez Tower przewija się dwa miliony rocznie. Do ich obowiązków należy także opieka nad słynnymi krukami z Tower. Jak głosi legenda, dopóty w twierdzy londyńskiej mieszkają kruki, Królestwo Anglii nie zginie.