Polska ambasada w Holandii interweniowała w sprawie artykułu w dzienniku "Algemeen Dagblad", w którym użyto określenia "polskie obozy zagłady". Pojawiło się ono w artykule o zmarłej Irenie Sendler.

Ambasador Jan Stańczyk wysłał wczoraj list do redaktora naczelnego dziennika z prośbą w sprostowanie. Podkreślił też, że gazeta popełniła błąd i coś takiego jak „polskie obozy zagłady” nie istniało.