Do Świąt Bożego Narodzenia brytyjscy pocztowcy zawiesili strajk. To wynik tymczasowego porozumienia z władzami Royal Mail. Trzecia fala ogólnokrajowego strajku, w której miało wziąć 121 tysięcy pocztowców miała odbyć się w piątek i poniedziałek.

Przewodniczący związkowej centrali powiedział, że nie udało się uzgodnić ostatecznego porozumienia dotyczącego podwyżki zarobków i wprowadzenia programu modernizacji. Związkowcy twierdzą, że program ten nie był z nimi skonsultowany, przerzuca na nich koszty i oznacza drastyczne zmniejszenie zatrudnienia.

Kierownictwo brytyjskiej poczty twierdzi, że modernizacja jest niezbędna, jeśli poczta ma przetrwać w warunkach rosnącej konkurencji, stwarzanej przez elektroniczne formy komunikowania się i że elementem modernizacji będzie redukcja zatrudnienia.