​Polska wspiera wysiłki na rzecz transformacji systemów żywnościowych i dostosowania ich do potrzeb zrównoważonego rozwoju od lat podejmując działania w tym zakresie - oświadczył Prezydent RP Andrzej Duda na szczycie żywnościowym ONZ w Nowym Jorku. Wystąpienie odbyło się w formule online.

Wystąpienie w formule online na organizowanym przez Światowy Program Żywnościowy ONZ szczycie Food Systems Summit to jeden z głównych punktów trzeciego dnia wizyty prezydenta w USA. Spotkanie jest poświęcone zrównoważonemu rolnictwu, transportowi żywności oraz bezpieczeństwu zasobów, co według prezydenta jest szczególnie ważne dla Polski jako "znaczącego producenta i eksportera wysokiej jakości żywności i produktów rolnych".

Od lat podejmujemy krajowe działania w tym obszarze (transformacji systemów żywnościowych - dop. red.). Znajduje to odzwierciedlenie w dwóch dokumentach przyjętych w ostatnich latach: Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa 2030 - powiedział prezydent Duda.

Zaznaczył, że oba dokumenty "wskazują sektor żywności wysokiej jakości jako strategiczny dla polskiej gospodarki", a niektóre z zaleceń są już realizowane, "przyczyniając się do trwałego wzrostu dochodów mieszkańców wsi, zmniejszając rozwarstwienie ekonomiczne i społeczne oraz poprawiając stan środowiska naturalnego".

Zdaniem głowy państwa Polska zdecydowanie opowiada się za budowaniem systemu identyfikacji żywności, tak by pośrednicy, sprzedawcy detaliczni i konsumenci wiedzieli, jak i gdzie produkowana jest żywność, co "pomoże promować zdrowy styl życia i właściwe nawyki żywieniowe, ale także przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i jakości żywności oraz będzie lepiej zapobiegać jej marnotrawieniu".

Prezydent zwrócił również uwagę na rolę edukacji, zwłaszcza dzieci i młodzieży, w tym zakresie oraz prawidłowego oznakowania produktów. Podkreślił również znaczenie lokalnych tradycji przy wyrobie produktów spożywczych.

Dzisiejszy szczyt powinien pomóc w wygenerowaniu pomysłów oraz energii, które będą napędzać pozytywną transformację systemów żywnościowych w nadchodzących latach i zapewnią postęp w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju - powiedział na koniec swojego wystąpienia prezydent Duda.

Szczyt Food Systems Summit organizowany jest w ramach Zgromadzenia Ogólnego ONZ.