Komisja Europejska ponownie zarekomendowała krajom członkowskim rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych z Macedonią Północną i Albanią. Jak przekonywała w Brukseli szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini, państwa te osiągnęły postępy w reformach.

KE rekomendowała państwom członkowskim rozpoczęcie rozmów z tymi dwoma krajami już ponad rok temu, w kwietniu 2018 roku. 

Po raz drugi Komisja Europejska zaleca otwarcie negocjacji z Albanią i Macedonią Północną. Opieramy się na solidnej ocenie. Oba kraje wykonały swoją część pracy - powiedziała na konferencji prasowej Mogherini, nawiązując do prowadzonych w nich reform. Dodała, że poparcie w obu krajach dla członkostwa w UE jest bardzo duże.

Teraz nadszedł czas, żeby Unia Europejska wykonała tę część pracy, która do niej należy - podkreśliła.

Mogherini wskazała, że Albania przeprowadziła bardzo głębokie reformy w systemie sprawiedliwości. Również na kwestię sądownictwa w tym kraju zwrócił uwagę unijny komisarz ds. rozszerzenia Johannes Hahn. Jak mówił na konferencji prasowej, reforma ta okazała się niezbędna, by lepiej walczyć z korupcją, przestępczością zorganizowaną i odbudować zaufanie w sądownictwo.

W przypadku Macedonii Północnej - jak wskazał Hahn - to nie tylko reformy, ale też historyczne porozumienie z Grecją, które położyło kres długoletniemu sporowi Skopje z Atenami wokół nazwy państwa, pozwala dojść do wniosku, że kraj ten może wejść na drogę do członkostwa w UE.

Macedonia Północna stała się przykładem pojednania i dobrych stosunków dobrosąsiedzkich dla całego regionu - przekonywał unijny komisarz. Dodał, że w efekcie porozumienia z Grecją Macedonia Północna jest jedynym krajem w regionie, który nie jest w dwustronnym konflikcie z innym państwem tego obszaru. Kraj ten wzmocnił też niezależność sądownictwa - zauważył.

Hahn zastrzegł, że rozpoczęcie negocjacji nie oznacza, że ten proces zakończy się szybko. To długi proces, mówimy o kilku latach. Na przykład w przypadku Chorwacji, najmłodszego członka UE, zajął osiem lat. Jest nierealistycznym sądzić, że jakikolwiek nowy proces akcesji będzie krótszy - wskazał.

Hahn powiedział, że teraz w gestii państw członkowskich jest podjęcie decyzji w sprawie rozpoczęcia negocjacji. Trudno przewidywać, kiedy to się stanie - zaznaczył komisarz. Piłka jest po stronie państw członkowskich - dodała Mogherini.

W połowie lutego była jugosłowiańska republika oficjalnie zmieniła nazwę z Macedonii na Macedonię Północną, co umożliwiło zakończenie trwającego od czasu ogłoszenia przez nią niepodległości w 1991 roku sporu z Grecją. Według Grecji używanie przez jej północnego sąsiada nazwy Macedonia było zawłaszczaniem historycznego i kulturowego dziedzictwa starożytnych Macedończyków i mogło być w przyszłości podstawą ewentualnych roszczeń terytorialnych do greckiej prowincji o tej samej nazwie.

W związku z przyjęciem nowej nazwy Grecja wycofała swój sprzeciw wobec członkostwa Macedonii Północnej w NATO oraz - w dalszej perspektywie - w Unii Europejskiej.

Albania od 2009 roku jest członkiem NATO, a od 2014 roku ma status kandydata do UE.