Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski wykluczył posła Konfederacji Grzegorza Brauna z posiedzenia Sejmu za brak maseczki.

Braun występował w imieniu Konfederacji podczas sejmowej debaty nad projektem zmiany Regulaminu Sejmu. Na mównicę sejmową wyszedł jednak bez maseczki, na co uwagę zwrócił prowadzący obrady Zgorzelski.

Pan poseł ma świadomość, że permanentnie nie przestrzega zarządzenia marszałka Sejmu ws. szczególnych rozwiązań porządkowych dotyczących posiedzenia Sejmu i narusza porządek, ponieważ przebywa na sali sejmowej bez maseczki, nie posiadając zaświadczenia, które by upoważniało do przebywania bez maseczki - mówił Zgorzelski.

Dziękuję za skierowane uwagi i zapewniam pana marszałka, że postępuję z prawem obowiązującym w RP - odparł Braun.

Kilkanaście minut później uwagę politykowi Konfederacji zwrócił też z mównicy sejmowej Wojciech Maksymowicz (Polska 2050).

Uważam, że na naszych oczach mamy do czynienia z naruszeniem powagi decyzji marszałka. Pan poseł Braun przechodzi koło nas bez maseczki. Oczywiście ma prawo do ignorancji, bo nie jest profesjonalistą w sferach medycznych, o których się często wypowiada - ironizował Maksymowicz.

Natomiast jeśli ma wiedzę, to powinien wiedzieć, że w sytuacji narastającej pandemii noszenie maski zabezpiecza nie tyle samego posła Brauna; więc jego akt demonstracyjny nie mówi o jego odwadze, tylko jeżeli miałby maskę, to w ponad 98 proc. zabezpiecza mnie przechodzącego obok posła Brauna, który w danym momencie może mieć zakażenie Covid - mówił Maksymowicz.

Z oceną posła Polski 2050 zgodził się Zgorzelski i ponownie zwrócił się do Brauna, iż ten nie przestrzega zarządzenia dotyczącego maseczek. Narusza pan porządek tego typu demonstracją - podkreślił Zgorzelski, próbując przywołać Brauna do porządku i wskazując, że uniemożliwia on prowadzenia obrad.

Jeśli pan nie chce stosować się do regulaminu Sejmu wobec tego proszę, aby pan opuścił mównicę i salę sejmową, bo zarówno ja i posłowie, którzy tego regulaminu przestrzegają, mają dokładnie to samo zdanie. Pan demonstruje taką postawą swoje stanowisko, które jest sprzeczne z zasadami regulaminu Sejmu - mówił dalej Zgorzelski.

Ze względu na brak reakcji Brauna, Zgorzelski zdecydował o wykluczeniu posła Konfederacji z posiedzenia Sejmu.