5 października rusza notarialny rejestr testamentów w formie elektronicznej - zapowiedziała Krajowa Rada Notarialna. Usługa będzie bezpłatna.

Każda osoba sporządzająca testament będzie go mogła bezpłatnie zarejestrować. Sam rejestr nie będzie zawierał treści testamentu, tylko informację, gdzie ostatnią wolę danej osoby można odnaleźć.

Dostęp do systemu będą mieli wyłącznie notariusze - tylko oni będą mogli rejestrować testamenty i jedynie za ich pośrednictwem będzie można uzyskać (po przedstawieniu dowodu śmierci testatora) informację o istnieniu ostatniej woli.

Informację tę będzie można uzyskać w każdej kancelarii notarialnej, notariusz sporządzi dla pytającego protokół, którym będzie można później legitymować się przed sądem i urzędami - wyjaśnił prezes Krajowej Rady Notarialnej Lech Borzemski. Dodał, że

uzyskanie takiej informacji u notariusza będzie kosztować około 100-150 zł.

W tej chwili każdy obywatel może oczywiście sporządzić testament w przewidzianej prawem formie, ale wielu dręczy niepokój, czy po ich śmierci informacja o ich woli dotrze do spadkobierców - zaznaczył Borzemski. Przypomniał, że zgodnie z ogólnie przyjmowaną zasadą testament nieodnaleziony jest testamentem nieistniejącym. Choć wszystkie testamenty notarialne są w kancelariach rejentów, to nie da się przeszukać dwóch tysięcy kancelarii w Polsce - wyjaśnił. Dlatego podstawowym celem rejestru ma być zmniejszenie ryzyka, że spadkobierca w ogóle nie dowie się o sporządzeniu testamentu lub że testament zostanie ujawniony z opóźnieniem.