10 samodziałowych urządzeń wybuchowych oraz 75 kg substancji chemicznych mogących posłużyć do wytwarzania materiałów wybuchowych znaleźli funkcjonariusze w akcji przeprowadzonej na terenie 8 województw.

W akcji wzięli udział policjanci CBŚP, funkcjonariusze ABW, minerzy-pirotechnicy z Samodzielnych Pododdziałów Kontrterrorystycznych Policji, eksperci z Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji i laboratoriów kryminalistycznych komend wojewódzkich policji, a także policjanci z miejscowych jednostek policji.

Ponad 90 funkcjonariuszy przeszukało 25 posesji i mieszkań, na terenie województw: pomorskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, wielkopolskiego, śląskiego oraz mazowieckiego - mówi rzeczniczka CBŚP Iwona Jurkiewicz.

Podczas akcji funkcjonariusze przejęli kilogram materiałów wybuchowych, 4 kg mieszanin pirotechnicznych, ponad 20 kg sypkich i blisko 35 l płynnych prekursorów materiałów wybuchowych. Zabezpieczono także 75 kg substancji chemicznych mogących posłużyć do wytwarzania materiałów wybuchowych, jak również 10 sztuk samodziałowych urządzeń wybuchowych - wyliczyła.

Policjanci przejęli także dwie sztuki broni palnej oraz trzy paralizatory i marihuanę.

Zabezpieczone w trakcie działań substancje chemiczne zostaną poddane szczegółowym badaniom przez biegłych. Na podstawie ich ekspertyz zostanie podjęta decyzja o przedstawieniu zarzutów osobom, u których je zabezpieczono - tłumaczyła.

Jak podkreśliła, gotowe mieszaniny pirotechniczne oraz ich prekursory są bardzo niebezpieczne. A ich wytwarzanie, użycie lub nawet samo przechowywanie może stwarzać ogromne zagrożenie dla życia i zdrowia wielu osób oraz mienia w wielkich rozmiarach - zaznaczyła.

Zgodnie z kodeksem karnym wytwarzanie lub obrót substancjami, materiałami i urządzeniami niebezpiecznymi bez wymaganych zezwoleń jest zabroniony. Osoba posiadająca takie substancje może odpowiadać za sprowadzenie niebezpieczeństwa katastrofy lub zdarzenia określonego w art. 163 kk. Przestępstwo to jest zagrożone karą do 8 lat pozbawienia wolności - dodała.