76 procent maturzystów zdało próbną maturę z matematyki - podała Centralna Komisja Egzaminacyjna. Najlepiej poradzili sobie uczniowie z liceów ogólnokształcących, najsłabiej - maturzyści z techników uzupełniających. Aby zdać egzamin maturalny, trzeba uzyskać minimum 30 procent wymaganych punktów.

Do próbnego egzaminu przystąpiło ponad 350 tysięcy tegorocznych maturzystów. Wszyscy rozwiązywali test na poziomie podstawowym. Arkusz zawierał 34 zadania. 25 z nich to zadania zamknięte, w których trzeba wskazać jedną z podanych odpowiedzi, a pozostałe - otwarte (w nich uczniowie muszą udzielić samodzielnej odpowiedzi). Właśnie z tymi ostatnimi maturzyści mieli najwięcej kłopotu.

Zdaniem dyrektora CKE prof. Krzysztofa Konarzewski, próbny egzamin pokazał, że polska szkoła za mało uczy twórczego podejścia do matematyki i skupia się na mechanicznym rozwiązywaniu zadań.

Najpóźniej w poniedziałek dyrektorzy szkół otrzymają z okręgowych komisji egzaminacyjnych szczegółowe wyniki każdego ucznia. Mają je przekazać maturzystom.

Matematyka wraca na maturę po ponad 25-letniej przerwie. Uczniowie zmierzą się także z zadaniami z języka polskiego i języka obcego nowożytnego.

Wszyscy maturzyści przystępujący do obowiązkowych egzaminów pisemnych będą musieli je zdawać na poziomie podstawowym, a chętni także na poziomie rozszerzonym. Egzaminacyjna sesja maturalna będzie trwała od 4 do 28 maja.