Mieszkańcy Warszawy korzystający z komunikacji miejskiej muszą przygotować się na zmiany. Wraz z nowym rokiem niektóre bilety zdrożały, a inne zostały wycofane.


W nowej taryfie nie będzie biletów 40- i 60-minutowych. Zniknie też  klasyczny bilet jednorazowy. W jego miejsce pojawi się 75-minutowy przesiadkowy. Będzie kosztował 4,40 złotych. Będzie nim można jeździć tylko w pierwszej strefie, czyli w granicach Warszawy. Na dłuższe trasy trzeba będzie zakupić bilet 90-minutowy za 7 złotych. Z obu tych biletów będzie można korzystać dłużej - np. wtedy, gdy autobus utknie w korku.

Poza tym bilet trzydniowy zostanie zastąpiony biletem weekendowym. Będzie on ważny w obu strefach od 19.00  w piątek, do 8.00 w poniedziałek. Nowa taryfa wchodzi w życie wraz z Nowym Rokiem.

Poza tym od 1 stycznia bilety jednorazowe staną się biletami jednorazowymi przesiadkowymi.  W nowych wzorach biletów "kartonikowych" zostało wprowadzonych kilka zmian. Bilet jednorazowy przesiadkowy będzie zielony, a 20-minutowy - czerwony.

Zielony będzie także bilet jednorazowy przesiadkowy ważny w obu strefach. Oprócz zapisu o tym, w których strefach bilet jest ważny, na kartoniku znajdzie się białe kółko informujące o czasie jego ważności. Bilety dobowe nadal będą błękitne, a weekendowe - fioletowe. Poza tym bilety staną się bardziej warszawskiej - zamiast logotypu Zarządu Transportu Miejskiego, pojawi się wizerunek Syrenki i napis "Zakochaj się w Warszawie".

Na zmianach zyskają na pewno ci, którzy płacą podatki w stolicy. Dzięki wchodzącej  w życie Karcie Warszawiaka zapłacą mniej za bilety długookresowe. Np. kupując bilet 30-dniowy zaoszczędzą 15 złotych, a 90-dniowy - 54 złote.  Z tych przywilejów będą mogli korzystać także mieszkający w stolicy studenci do 26 roku życia, którzy są na utrzymaniu rodziców lub opiekunów płacących podatki w stolicy. Uprawniać ich do tego będzie Karty Młodego Warszawiaka.

Kolejny przywilej związany z biletami komunikacji miejskiej jest skierowany do rodzin posiadających co najmniej troje dzieci, do ukończenia przez nie 20 roku życia. Zostanie wprowadzony dla nich dodatkowy bilet. Ma kosztować 99 zł dla każdego dziecka i ma być ważny przez cały rok. Będzie uprawniał do nieograniczonej liczby przejazdów - na obszarze obu stref biletowych. Tu też podstawowym warunkiem jest rozliczanie się z podatków w urzędzie skarbowym.

Po wejściu w życie nowej taryfy biletowej, niewykorzystane bilety będzie można zwrócić.