Dr hab. Wojciech Cyrul został powołany na stanowisko dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie-Prokocimiu. Rozpocznie on wykonywanie obowiązków od poniedziałku 22 listopada.

Prorektor UJ ds. Collegium Medicum prof. Tomasz Grodzicki zatwierdził nominację dr. hab. Wojciecha Cyrula, profesora UJ, na stanowisko dyrektora szpitala dziecięcego w Prokocimiu. Kandydaturę tę wskazała komisja konkursowa 3 listopada. Nowy dyrektor rozpoczyna wykonywanie obowiązków w poniedziałek 22 listopada - poinformowało w poniedziałek biuro prasowe Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jak wskazano, najpilniejszym zadaniem, z którym zmierzy się nowy dyrektor, jest stabilizacja sytuacji finansowej i kadrowej szpitala.

"W moim przekonaniu, biorąc pod uwagę sytuację, w jakiej szpital się znalazł, tylko pełne wsparcie kadry zarządzającej i personelu wspomagającego dla personelu medycznego, partnerska współpraca oraz zaangażowanie wszystkich pracowników pozwolą mieć nadzieję, że Szpital będzie nadal kontynuował swoją misję, którą najlepiej oddaje motto wyryte na jego murach ‘Życie dziecka najwyższym dobrem’" - czytamy w koncepcji pracy przedstawionej przez Wojciecha Cyrula przed komisją konkursową.

Kim jest dr hab. Wojciech Cyrul?

Dr hab. Wojciech Cyrul jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i innych międzynarodowych uczelni.

Zatrudniony jest na stanowisku profesora na Wydziale Prawa i Administracji UJ w Krakowie, pełni także funkcję kierownika studiów doktoranckich. Jest członkiem rady nadzorczej Jagiellońskiego Centrum Innowacji, założycielem i organizatorem Centrum Badań Klinicznych, którego przez kilka lat był dyrektorem naczelnym. Piastował także funkcje zarządcze w spółkach sektora medycznego.

Masowe zwolnienia w szpitalu dziecięcym w Prokocimiu

W Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie-Prokocimiu od końca września wypowiedzenia złożyło ponad 70 lekarzy.

Największe braki kadrowe grożą oddziałom nefrologii, pediatrii, pulmonologii, alergologii, reumatologii i chorób środowiskowych, dermatologii, endokrynologii i nowoczesnemu oddziałowi leczenia żywieniowego.

Lekarze z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie-Prokocimiu domagają się lepszych warunków pracy (w tym zwiększenia liczby personelu) i płacy. Domagają się także zamiany w systemie wysokospecjalistycznej opieki pediatrycznej.

Kwotą wyjściową do negocjacji powinny być - według związku lekarzy - trzy średnie krajowe.

Szpital dziecięcy w Krakowie największą placówką pediatryczną w regionie

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie to największa placówka pediatryczna na południu Polski. Celem jego działalności jest ratowanie życia i zdrowia dzieci od pierwszych dni życia do ukończenia 18 lat. Szpital działa we wszystkich dziecięcych specjalnościach pediatrycznych i chirurgicznych. Placówka dysponuje również pełnym spektrum możliwości diagnostycznych i rehabilitacyjnych. Łącznie w szpitalu funkcjonują 22 oddziały i 32 poradnie specjalistyczne. Lecznica dysponuje ponad 400 łóżkami.

Placówka stanowi również bazę dydaktyczną i badawczą dla Instytutu Pediatrii Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum, w którym odbywa się kształcenie przyszłej kadry medycznej. Prowadzi też badania naukowe.