Godzinę trwało expose premiera. Donald Tusk zapowiedział m.in. podwyższenie wieku emerytalnego. W sobotę przed południem głosowanie nad wotum zaufania dla rządu.

Już wiadomo, że przeciw nowemu rządowi zagłosują PiS, Ruch Palikota i SLD.

Donald Tusk rozpoczął kilka minut po godz.12 od podziękowań pod adresem Polek i Polaków. Nasze doświadczenie pokazuje, jak bardzo Polacy potrafili skutecznie przeciwdziałać kryzysowi - mówił premier.

Chcemy podwyższyć o 50 proc. ulgę prorodzinną na każde trzecie i kolejne dziecko, ulga na dwoje pierwszych dzieci pozostaje bez zmian - zapowiedział premier. Zamożni Polacy, którzy mają tylko jedno dziecko, tej ulgi nie będą otrzymywali. Będzie to dotyczyło tylko rodzin, których dochody przekraczają 85 tys. zł rocznie.

Ulga na internet zostanie zlikwidowana. To powinno przynieść ok. 1,5 mld zł oszczędności w ciągu 4 lat - twierdzi szef rządu.

Tusk zapowiedział, że 50-procentowe koszty uzyskania dla umów autorskich będą obowiązywać w przypadku przychodów do 85 tys. rocznie. Od kwoty powyżej tego progu korzystający z tych uprawnień będą płacili normalny podatek - tłumaczył szef rządu.

Wyższa składka rentowa, zmiany systemu składek zdrowotnych dla rolników, wyższy wiek emerytalny

Zaproponujemy podniesienie składki rentowej o dwa punkty procentowe po stronie pracodawców - mówił premier. Musimy przede wszystkim zadbać o finansowe bezpieczeństwo obywateli - podkreślał Tusk.

Utrzymamy waloryzację emerytur i rent na tym samym poziomie. Proponujemy jednak, aby każdego roku waloryzacja rent i emerytur miała charakter kwotowy a nie procentowy. Nie chcemy uczynić z tego stałego systemu. Tę zasadę chcemy zastosować także w odniesieniu do waloryzacji emerytur w służbach mundurowych - deklarował premier.

Od lutego 2012 r. zaproponujemy zmianę systemu w odniesieniu do rolników. Państwo dalej ma zamiar opłacać składkę za rolników w gospodarstwach do 6 hektarów. Rolnicy o gospodarstwach od 6 do 15 hektarów będą płacili połowę składki płaconej dziś przez osoby prowadzące działalność gospodarczą poza rolnictwem. Powyżej 15 hektarów - całą składkę - mówił Tusk. Od 2013 r. dla gospodarstw rolnych zaczniemy wprowadzać rachunkowość a następnie opodatkowanie dochodów na ogólnie przyjętych zasadach - zapowiedział szef rządu. Według premiera umożliwi to w konsekwencji odejście od KRUS-u.

Według szefa rządu konieczne jest przedłużenie wieku emerytalnego. Nie utrzymamy systemu emerytalnego, Polski na powierzchni wody w czasie tego sztormu, jeśli nie zdecydujemy się na ten twardy krok - tłumaczył Tusk. Proponujemy, żeby od 2013 r. zrównywać wiek przechodzenia na emeryturę kobiet i mężczyzn, finalnie do 67. roku życia - zapowiedział premier. Co cztery miesiące wiek emerytalny przesuwać będziemy o kolejny miesiąc, co oznacza, że z każdym rokiem pracować będziemy dłużej o trzy miesiące - tłumaczył premier. Poziom 67. lat w przypadku mężczyzn ma zostać osiągnięty w 2020 r., w przypadku kobiet w 2040 r. Premier przekonywał, że emerytury dzięki temu będą wyższe.

Zmiany w emeryturach mundurówek, niewykluczona zmiana konkordatu

Premier zapowiedział też zmiany w emeryturach dla grup uprzywilejowanych. W przypadku służb mundurowych będzie to dotyczyło osób, które wstąpią do nich od przyszłego roku. Na emeryturę będzie można przechodzić w wieku 55 lat, po 25 latach służby. W górnictwie emerytury uprzywilejowane mają dotyczyć wyłącznie osób, które pracują bezpośrednio przy wydobyciu. Pozostałe osoby będą mogły korzystać z emerytur przejściowych.

Zaproponujemy w policji i wojsku podwyżkę po ok. 300 zł dla każdego policjanta i żołnierza. Chcemy ją wprowadzić 1 lipca. Jeżeli warunki na to pozwolą, chcielibyśmy ją powtórzyć pod koniec kadencji - obiecywał premier.

Tusk stwierdził, że duchowni powinni uczestniczyć w powszechnym systemie ubezpieczeń społecznych. Jeżeli będzie to wymagało zmian w konkordacie, jesteśmy na to gotowi - zadeklarował szef rządu.

Nasza koalicja nie jest od tego, żeby przeprowadzać obyczajową rewolucję, jest od tego, żeby zapewnić dostatnie życie w tych trudnych czasach. Nie musimy na siłę ani nikogo chrystianizować, ani nikogo laicyzować. Krzyż nie powinien być powodem do kolejnej wojny politycznej. Jeśli mamy być wielkim, silnym narodem, to nie możemy konfliktować wyznań, tradycji i nowoczesności - mówił Tusk.

Premier zapowiedział też, że rząd chce skrócić czas postępowań sądowych o 1/3.

Chcemy wyraźnie zwiększyć i unowocześnić daninę, którą pobieramy od miedzi i srebra. Chcemy, aby opodatkowanie tych dwóch kruszców było stałym źródłem wspomagającym polską gospodarkę. Dotyczy to także gazu łupkowego - zapowiedział premier.

"Polska musi mieć jak najsilniejszą pozycję w UE"

Europa zmienia się na naszych oczach. Prawdziwym dylematem dla Polski jest, jak być w centrum Europy. Intencją mojego rządu będzie działanie na rzecz jak najsilniejszej pozycji Polski w samym centrum Unii Europejskiej - deklarował Tusk.

Rok 2012 będzie wymagał od nas elastycznych zwrotów, nie stać nas na rutynę. W budżecie na 2012 r. kilka danych będzie dalece niepewnych, bo one będą wynikały z sytuacji wokół Polski. Dlatego zobowiązałem ministra finansów, żeby przygotować elastyczne warianty - zapowiedział szef rządu.

Musimy uwierzyć w to, że każdy z nas na tej sali potrzebny jest Polsce, że właśnie w czasie tego kryzysu możemy udowodnić, że Polska jest najlepsza w Europie. Spróbujmy kilka najważniejszych spraw zrobić razem - zakończył swoje wystąpienie premier.

Po expose wielogodzinna debata

Wcześniej w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość zaprzysiężenia nowego rządu: premiera oraz pozostałych członków Rady Ministrów.

W sobotę od godz. 10 Tusk będzie odpowiadał na pytania przedstawicieli klubów, po czym posłowie będą głosować nad udzieleniem Radzie Ministrów wotum zaufania.

Wotum zaufania Sejm uchwala bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Przeczytaj pierwszą część expose

Przeczytaj drugą część expose