W Toruniu trwają uroczystości związane z 537. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika. W katedrze pod wezwaniem Świętych Janów wystawiono trumnę ze szczątkami wielkiego astronoma. Otwarto też wystawę kopernikowskich rękopisów.

Przed południem została odprawiona msza poprzedzająca powtórny pogrzeb Mikołaja Kopernika, zaplanowany na 22 maja we Fromborku. Uroczysta ceremonia sakralna odbyła się w Kaplicy Kopernikańskiej toruńskiej katedry. Mszę, której przewodniczył metropolita warmiński, arcybiskup Wojciech Ziemba, poprzedziło złożenie urny w kaplicy i zaciągnięcie przy niej wart honorowych.

Ordynariusz toruński bp Andrzej Suski w kazaniu przypomniał słowa Kopernika z jego dzieła "De revolutionibus...", kierowane do papieża Pawła III: Zadaniem uczonego jest dochodzić prawdy we wszystkich rzeczach, o ile Bóg na to zezwoli rozumowi ludzkiemu.

W uroczystościach w katedrze wzięli udział rektorzy największych publicznych wyższych uczelni z całego kraju. Dzisiejsza uroczystość, to pierwsza stacja pogrzebowa Mikołaja Kopernika. Drugą będzie nabożeństwo 21 maja w olsztyńskiej archikatedrze poprzedzające, wyznaczony na 22 maja, pogrzeb we Fromborku - zaznaczył bp Wojciech Ziemba.

Jakiej narodowości był Mikołaj Kopernik?

Dziennikarze RMF FM pytają mieszkańców Torunia i Berlina, jakiej narodowości był Kopernik

Polak, Niemiec, Prusak? A może Europejczyk, który nie zna granic? Przy okazji toruńskich uroczystości wraca pytanie: jakiej narodowości był Mikołaj Kopernik. Pytani o to przez naszych reporterów zarówno mieszkańcy Torunia, jak i Berlina nie mają pewności.

Według historyków Kopernik nie był ani Niemcem, ani Polakiem. W średniowieczu nie istniało pojęcie narodowości, człowiek był określany po tym, skąd się wywodził. Sam zaś astronom podpisywał się - Nicolai Copernici Thoruniensis. Czyli torunianin.

Szczątki Mikołaja Kopernika zostały odnalezione w 2005 r. w katedrze fromborskiej, a ich poszukiwanie zainicjował bp Jacek Jezierski prepozyt Kapituły Warmińskiej. W środę złożono je do trumny w Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie, gdzie były przechowywane od zakończenia badań naukowych.

RMF FM/PAP