Marszałek Sejmu Elżbieta Witek wręczyła akty powołania na stanowiska wiceprezesów Najwyższej Izby Kontroli dla Tadeusza Dziuby i Marka Opioły. Stało się to półtorej godziny po tym, jak sejmowa komisja ds. kontroli państwowej pozytywnie zarekomendowała Opiołę i Dziubę na stanowiska wiceprezesów NIK.

Za pozytywnym zaopiniowaniem wniosku prezesa NIK Mariana Banasia o powołanie Dziuby na wiceprezesa izby było 8 posłów, przeciw - 4, nikt nie wstrzymał się od głosu. Taki sam wynik głosowania był w przypadku kandydatury Opioły.

Szef NIK Marian Banaś podczas posiedzenia sejmowej komisji powiedział, że powołanie kandydatów to jego inicjatywa. To jest moja inicjatywa. Zarówno pana Dziubę, jak i pana Opiołę znam bardzo dobrze - mówił.

Zgodnie z art. 21 ustawy o NIK, wiceprezesów Najwyższej Izby Kontroli, w liczbie 3, powołuje i odwołuje Marszałek Sejmu, po zasięgnięciu opinii właściwej komisji sejmowej, na wniosek prezesa NIK.

Ponadto - zgodnie z tym samym artykułem ze stanowiskiem wiceprezesa oraz dyrektora generalnego NIK, nie można łączyć mandatu posła, senatora, posła do Parlamentu Europejskiego lub radnego.

Kim jest Marek Opioła?

Marek Opioła jest posłem PiS IX kadencji, a mandat poselski sprawował także w Sejmie V, VI, VII i VIII kadencji. Był m.in. szefem sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych. 1 lipca 2019 r. zrezygnował z funkcji przewodniczącego Komisji do Spraw Służb Specjalnych po ujawnieniu, że w swoim spocie wyborczym wykorzystał policyjny śmigłowiec Black Hawk. W żadnym wypadku nie powinien się tego dopuścić, ale był to pewien incydent, który nie przekreślał jego kompetencji - tak Janusz Śniadek, wiceprzewodniczący sejmowej komisji ds. kontroli państwowej skomentował w Popołudniowej rozmowie w RMF FM sprawę spotu Opioły.

Opioła ukończył politologię na Uniwersytecie Warszawskim oraz Podyplomowe Studium Bezpieczeństwa Narodowego przy Instytucie Stosunków Międzynarodowych UW. Od 1997 do 2002 r. pracował jako referent w jednostce wojskowej.

Kim jest Tadeusz Dziuba?

Tadeusz Dziuba był posłem sejmu kontraktowego w latach 1989-1991 oraz posłem Sejmu VII i VIII kadencji, a w latach 2005-2007 pełnił funkcję wojewody wielkopolskiego.

W 1971 r. ukończył studia na Wydziale Technologii Drewna Akademii Rolniczej w Poznaniu i do 1993 r. pracował na tej uczelni. W 1980 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych. W latach 1993-2000 był wicedyrektorem delegatury NIK w Poznaniu, w latach 2000-2001 był wicedyrektorem Departamentu Edukacji, Nauki i Kultury NIK, a w latach 2001-2005 ponownie pełnił funkcję wicedyrektorem delegatury NIK w Poznaniu.