11 stycznia Andrzej Duda wygłosi mocne i ważne programowe wystąpienie dotyczące polityki zagranicznej – poinformował PAP szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Ma przedstawić w nim m.in. swoją opinie na temat pozycji Polski w Unii Europejskiej oraz aktywności Rady Bezpieczeństwa ONZ.

11 stycznia Andrzej Duda wygłosi mocne i ważne programowe wystąpienie dotyczące polityki zagranicznej – poinformował PAP szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Ma przedstawić w nim m.in. swoją opinie na temat pozycji Polski w Unii Europejskiej oraz aktywności Rady Bezpieczeństwa ONZ.
Krzysztof Szczerski i Andrzej Duda /Leszek Szymański /PAP

Prezydencki minister zapowiedział, że głównymi aspektami aktywności Andrzeja Dudy na forum międzynarodowym w 2018 roku będzie działalność Polski w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, dyplomacja gospodarcza, kwestie bezpieczeństwa, a także spotkania z Polonią w ramach obchodów 100-lecia polskiej niepodległości.

Rok dyplomatyczny prezydenta rozpocznie się 11 stycznia od spotkania z korpusem dyplomatycznym w Pałacu Prezydenckim, czyli ambasadorami akredytowanymi w Polsce - poinformował Szczerski. Jak dodał, prezydent wygłosi wtedy "mocne i ważne wystąpienie" na temat programu swej aktywności zagranicznej w 2018 roku, a także przedstawi swoją opinię na temat miejsca Polski w UE oraz planów polskiej aktywności w ramach Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Kwestie działań prezydenta Andrzeja Dudy na forum Unii Europejskiej rozstrzygnięte będę we współpracy z premierem Mateuszem Morawieckim - zapowiedział Szczerski. Wyjaśnił, że w 2018 r. aktywność Andrzeja Dudy w zakresie polityki zagranicznej będzie się koncentrowała wokół kilku głównych kwestii. Pierwszą z nich będzie członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Jak mówił, prezydent planuje trzykrotnie wystąpić na forum ONZ.

Pierwszy raz już w styczniu na inauguracji naszego członkostwa, następnie w maju podczas polskiej prezydencji prezydent będzie prowadził obrady Rady Bezpieczeństwa. Polska przedstawi wtedy temat, którym Rada zajmie się z naszej inicjatywy - powiedział Szczerski. Trzeci raz prezydent wystąpi na forum ONZ we wrześniu podczas Sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych.

Według Szczerskiego wystąpienia Dudy będą koncentrowały się wokół znaczenia prawa międzynarodowego dla pokoju na świecie. Prezydent będzie mówił też o naruszeniach tego prawa, które przynoszą konflikty, a także zaproponuje szerokie rozumienie bezpieczeństwa międzynarodowego, uwzględniające kwestie energetyczne, żywnościowe i klimatyczne.


"Liczymy na pogłębienie decyzji szczytu warszawskiego"

W lipcu Andrzej Duda będzie reprezentował Polskę na szczycie NATO w Brukseli. Tam będzie mówił już o twardym bezpieczeństwie, o jego militarnych aspektach. Liczymy na pogłębienie decyzji szczytu warszawskiego w zakresie obrony i odstraszania, ale także zdolności NATO do mobilizacji sił na wypadek konfliktu - powiedział Szczerski.

Drugim motywem zagranicznej aktywności prezydenta w 2018 roku będzie 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Prezydent chce w tym roku poświęcać dużo uwagi Polakom rozsianym po całym świecie i odwiedzić Polaków w różnym miejscach globu - zapowiedział minister. Jak zaznaczył, prezydent spotka się m.in. z amerykańską Polonią w Chicago, podczas konwencji w maju. Pierwszą okazją do spotkania prezydenta z Polakami będzie wizyta w Wilnie. Prezydent będzie w lutym gościem obchodów 100-lecia odbudowy państwa litewskiego i oczywiście spotka się podczas tej wizyty z Polakami - poinformował prezydencki minister. Zaznaczył, że w ramach obchodów 100-lecia niepodległości zaplanowano też w Berlinie wspólny koncert pod patronatem prezydentów Polski i Niemiec.

Trzeci aspektem aktywności zagranicznej Andrzeja Dudy w przyszłym roku będzie dyplomacja gospodarcza. W tym obszarze wydarzeniem najważniejszym na początku roku będzie obecność prezydenta w Światowym Forum Ekonomicznym w Davos - poinformował Szczerski. Jak mówił, prezydent będzie uczestniczył w panelu dotyczącym Europy Środkowej, jej rozwoju i znaczenia dla całej Europy. Prezydent będzie miał w Davos także liczne spotkania z postaciami kluczowymi dla gospodarki i polityki międzynarodowej - zapowiedział szef gabinetu prezydenta RP.

Największym wydarzeniem międzynarodowym w Polsce będzie spotkanie państw wschodniej flanki NATO w Warszawie, tzw. bukaresztańskiej dziewiątki, które odbędzie się w czerwcu i będzie połączone z obchodami 100-lecia polskiej niepodległości.

Chcemy połączyć wizytę prezydentów państw naszego regionu z wspólnymi, międzynarodowymi obchodami 100-lecia polskiej niepodległości - powiedział Szczerski. Zaznaczył, że w przyszłym roku zaplanowano też szereg ważnych wizyt zagranicznych przywódców w Polsce.

Szef gabinetu prezydent zaznaczył, że Andrzej Duda weźmie też udział jesienią w szczycie państw Inicjatywy Trójmorza, którego organizatorem w 2018 r. jest Rumunia. 

(MN)