​Od czwartku w związku z przebudową układu drogowego na Międzyodrzu wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu na ul. Energetyków w Szczecinie. Droga będzie zwężona na wysokości Urzędu Celnego.

Jak informuje urząd miasta, w związku z koniecznością przeprowadzenia robót związanych z wykonaniem kanalizacji w ciągu ul. Energetyków, zostanie zamknięty fragment prawego pasa ruchu przed Mostem Długim w kierunku centrum. Utrudnienia potrwają do dwóch tygodni.


Przebudowa dróg na Międzyodrzu obejmuje ulice: Energetyków, Władysława IV oraz części ulic dojazdowych do portu: Spichrzową, Zbożową, Celną, Świętego Floriana, części ulicy Bytomskiej oraz Bulwaru Śląskiego i Gdańskiego. Pracami objęte będą jezdnie, ciągi piesze i pieszo-rowerowe, zamontowane zostanie oświetlenie uliczne. W ciągu ul. Energetyków wybudowane zostanie duże rondo z rozjazdem torowiska, tak aby w przyszłości przedłużyć linię tramwajową na Łasztownię. W sąsiedztwie Trasy Zamkowej powstanie parking park&ride. Pracami objęte będą również sieci podziemne.

Wykonawca przebudowy dostał na jej ukończenie 24 miesiące, licząc od dnia podpisania umowy. Koszt prac to ponad 76 mln zł brutto. Nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.